16 augustus 2018

Kaderberaad sector Landmacht

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector [naam sector]. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de [naam KMD] besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.