27 september 2018

Kaderberaad sector Luchtmacht

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector luchtmacht. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de luchtmacht besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.