7 maart 2018

Kaderberaad sector Marine

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector Marine. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de Marine besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.