7 maart 2018

Kaderberaad sector PA

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector Postactieven. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de Postactieven besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.