13 juni 2018

Kaderberaad Sector Post-actieven

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector Post-actieven. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de Post-actieven besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.