8 november 2018

Kaderberaad sector Post Actieven

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector Post Actieven. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de Post Actieven besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.