18 april 2018

Kaderberaad sector Post-actieven

Vandaag komt het kaderberaad bijeen van de sector Post-actieven (PA). In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen voor de PA besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.