4 maart 2020

Kaderberaad sectoren Marine & Burgerpersoneel

Vandaag komt het kaderberaad van de sectoren Marinepersoneel & Burgerpersoneel bijeen. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen de sectoren besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.