19 oktober 2022

Pensioenvoorlichting 2022 (3), 10:00 uur

Op deze dag wordt een fysieke Pensioenvoorlichting gegeven. In deze voorlichting wordt in de ochtend uitgebreid aandacht besteed aan het pensioen op 65-jarige leeftijd/bij de AOW-leeftijd. In de middag wordt uitgebreid ingegaan op het thema 'Zorg en Belastingen'. De voorlichting wordt aan die leden gegeven die circa 6 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten. Deze doelgroep wordt via e-mail of brief uitgenodigd. Hierin staat hoe je je kunt aanmelden voor deze voorlichting. Locatie: Hertogswetering 159 in Utrecht.