28 maart 2019

regiobijeenkomsten PA Apeldoorn / Salland

Vandaag is er een bijeenkomst voor post-actieve militairen van de AFMP en NAD militairen van de MARVER. Tijdens deze bijeenkomst worden de leden geïnformeerd over allerlei actuele onderwerpen, die voor hen van belang kunnen zijn. Voor deze bijeenkomst zijn ook uitnodigingen verstuurd waarin de agenda is opgenomen. Lokatie: Wijkontmoetingscentrum De Stolp, Violierenplein 101 te Apeldoorn