18 september 2019

Sectorenberaad

Vandaag komt het sectorenberaad bijeen. In het sectorenberaad komen de kaderleden van de AFMP bijeen om het bestuur te informeren en adviseren over belangrijke zaken, zoals, arbeidsvoorwaarden, UKW, pensioen. Ook horen we wat er speelt op de werkvloer.