6 april 2020

Technische Werkgroep Arbo en Veiligheid

Vandaag vergadert de Technische Werkgroep Arbo en Veiligheid over arbo- en veiligheidszaken. De vergadering start om 10.30 uur en duurt tot uiterlijk 13.30 uur, inclusief lunch.