26 oktober 2022

UGM-voorlichting 2022 (3), 10:00 uur

Op deze dag wordt er een fysieke UGM-voorlichting gegeven. Tijdens deze voorlichting wordt in de ochtend uitgebreid aandacht besteed aan de UGM-uitkering, de pensioenuitkering op 65-jarige leeftijd en de compensatie van het AOW-hiaat. In de middag wordt uitgebreid ingegaan op het thema 'Zorg en belastingen'. De voorlichting wordt aan die leden gegeven die circa 6 maanden voor hun leeftijdsontslag zitten. Deze doelgroep wordt per e-mail of brief uitgenodigd. Hierin staat vermeld hoe je je kunt aanmelden voor deze voorlichting. Locatie: Hertogswetering 159 in Utrecht.