23 januari 2019

Vergadering Kaderberaad Post Actieven

Vandaag komt het kaderberaad van de sector Post Actieven bijeen. In het kaderberaad zitten kaderleden van de AFMP. Met hen worden de ontwikkelingen binnen Post Actieven besproken. Met hun input informeren en adviseren zij de vereniging.