29 januari 2019

Vergadering werkgroep REO (Reorganisaties)

Vandaag komt de werkgroep REO bijeen. De AFMP voert voortdurend overleg met Defensie over reorganisaties. In de werkgroep Reorganisaties (REO) worden de personeelsaspecten van alle reorganisatieplannen gecheckt en waar nodig bijgeschaafd.