10 november 2020

WERKGROEP AP

Vandaag komt de werkgroep AP bijeen. In de werkgroep AP overlegt de AFMP met de werkgever over Algemeen Personeelsbeleid. Hierbij kun je denken aan allerlei personeelszaken van aanstelling tot diensteinde, opleidingen en bevorderingen, maar ook Arbo-dossiers zoals Chroom-6 of Tinnitus. Het gaat daarbij niet alleen over de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers, maar ook die van bijvoorbeeld reservisten en veteranen.