27 oktober 2020

WERKGROEP REO

Vandaag komt de werkgroep REO bijeen. De AFMP voert voortdurend overleg met Defensie over reorganisaties. In de werkgroep Reorganisaties (REO) worden de personeelsaspecten van alle reorganisatieplannen gecheckt en waar nodig bijgeschaafd.