8 mei 2023

Aankondiging van 48e Bondsvergadering AFMP

Het Algemeen Bestuur van de AFMP brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 30 juni 2023 de 48e Bondsvergadering wordt gehouden. De BV vindt plaats in Hotel De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH in Lunteren. Deze duurt van 10.00 en 12.00 uur en aansluitend is er een lunch.

Tijdens de BV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. De desbetreffende vergaderstukken zijn vanaf 1 juni 2023 in het bezit van de sectorhoofden van de AFMP. Je kunt deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via dit e-mailadres.

Meer over:
Vereniging