2 juli 2020

AFMP in de media

Mocht je ze gemist hebben: hieronder een aantal linkjes naar interviews met, artikelen over en reacties op de AFMP in de media.

AFMP-voorzitter: 'Door ons ingebrachte standpunten worden aan de kant geschoven'
3 juli 2020 - In felle bewoordingen spreekt Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP, zich op Defensieplatform.nl uit over de houding van Defensie bij de onderhandelingen over het nieuwe bezoldigingsstelsel voor defensiemedewerkers. Dit stelsel had er eigenlijk op 1 juli moeten zijn.
"Ik ben pissed off. Daarnaast knoopt Defensie allerlei arbeidsvoorwaardenonderwerpen aan elkaar, waardoor we geen meter opschieten. We zouden nu afspraken maken over het bezoldigingssysteem, inclusief de toelagen. De minister en de staatssecretaris trekken het veel breder dan is afgesproken en schuiven zaken daarmee op de lange baan. Bovendien is er geen sprake van open en reëel overleg, door ons ingebrachte standpunten worden aan de kant geschoven. Het is daarmee de zoveelste keer dat Defensie afspraken niet nakomt. dat is onacceptabel."

AFMP: ‘Problemen rond opleidingen direct te herleiden tot bezuinigingen’
4 maart 2020 - Rekruten die het leger hard nodig heeft om op sterkte te komen, vertrekken ruim voor het einde van hun contract gefrustreerd omdat ze door lange wachttijden niet de vereiste opleidingen kunnen volgen. Dat signaleren de militaire vakbonden AFMP en ACOM. Het gaat om vervolgcursussen die soldaten moeten volgen na hun elementaire militaire vorming. Volgens Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP, zijn de problemen direct te herleiden tot de bezuinigingen.

AFMP-voorzitter: ‘Bij Defensie zijn overal tekorten aan personeel’
4 maart 2020 - Rekruten die Defensie hard nodig heeft vanwege personeelstekorten, moeten zo lang wachten op vervolgopleidingen dat ze uiteindelijk gefrustreerd vertrekken. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels van vakbond AFMP bevestigt via Metronieuws een bericht hierover van De Telegraaf. Bij Defensie zijn overal tekorten aan personeel, dus ook aan opleiders, zo benadrukt Snels. “Dat betekent dat jongeren na hun basisopleiding vaak langer moeten wachten op vervolgopleidingen, zoals een rijopleiding of een opleiding tot boord- of scherpschutter. Ook bij veiligheidstrainingen en -cursussen zijn er problemen.”

'Ook elite-eenheid van het Korps Mariniers gaat weg uit Doorn’
17 februari 2020 - Ook de elite-eenheden van het Korps Mariniers zullen Doorn verlaten. Zij volgen de mariniers naar Nieuw-Milligen. Daarmee verdwijnen alle militairen van de Van Braam Houckgeestkazerne. Deze verwachting spreekt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, uit in het AD. Elite-eenheid Marsof zou aanvankelijk in Doorn blijven. De antiterreurspecialisten moeten bij een dreiging snel inzetbaar zijn. Dan is Vlissingen geen logische standplaats.

'Blij dat verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen niet doorgaat'
14 februari 2020 – De AFMP is blij met de beslissing van het kabinet om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen te verhuizen, maar naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn. "Het grote voordeel van deze locatie is dat het dicht bij de oefenterreinen van Defensie is,” zegt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP. Het kabinet maakte bekend dat er definitief een streep is gezet door Vlissingen als nieuwe plek voor de kazerne. Er werd gevreesd dat veel mariniers ermee stoppen als ze in de toekomst naar Zeeland moeten.

'Eindelijk gerechtigheid voor Afghaanse tolken' 
18 december 2019 - Het NRC besteedt in een artikel aandacht aan het nieuws dat Afghaanse tolken die voor internationale missies in Afghanistan hebben gewerkt, voortaan sneller in aanmerking komen voor asiel in Nederland. In dit artikel wordt gerefereerd aan het Twitterbericht van AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels, die verheugd reageert op dit nieuws. Zij 'tweet' dat er 'eindelijk gerechtigheid' is voor de tolken.

AFMP-voorzitter wijst op kledingtekorten bij Defensie
28 november 2019 – In een artikel in De Telegraaf wijst Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP, op de tekorten aan onder meer kisten, winterjassen en uniformen bij Defensie. Volgens Snels reikt het KPU-kledingbedrijf uit wat er nog beschikbaar is, maar wordt er niks nieuws meer besteld bij leveranciers. „Want het geld is op, zo kregen onze mensen die er deze week op werkbezoek waren te horen”, zo zegt zij in De Telegraaf.

Willekeur voor thuisfront bij verzoek om vrije dag
22 november 2019 - Militairen en hun partners zijn overgeleverd aan willekeur als zij om een vrije dag voor hun kinderen op school vragen om hun vader of moeder te kunnen ophalen van de vliegbasis Eindhoven of de Helderse marinehaven. Dit benadrukt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels in een artikel in De Telegraaf. "In 2013 stelde de AFMP al aan de toenmalige minister Hennis van Defensie voor om hier wat aan te doen.”

'Veiligheid bij Defensie blijft zorgwekkend'
16 november 2019 - 'De veiligheidssituatie bij Defensie blijft zorgwekkend en dient snel opgelost te worden," zo concludeert AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels in het onderzoeksprogramma Argos. Dit programma meldt dat bij de opslag van munitie en het vervoer van gevaarlijke stoffen nog veel misgaat. Het aantal overtredingen blijkt fors toe te nemen in plaats van te dalen en blijkt legio.

AFMP doet oproep via paginagrote advertentie in Telegraaf
18 oktober 2019 - In een paginagrote advertentie achterop De Telegraaf roept de AFMP, samen met bonden, mensenrechtenorganisaties en tolken, minister Ank Bijleveld op om de Afghaanse tolk Farhad te beschermen. Hij dreigt uitgezet te worden en is zijn leven niet zeker.

RTL Nieuws: Kamer: militairen hebben recht op beste gasmaskers
10 september 2019 - AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels stelt dat Defensie niet langer moet sollen met de gezondheid van haar personeel. "Er blijkt een beter en veiliger masker voorhanden dat binnen Defensie al beperkt beschikbaar wordt gesteld. Defensie dient dat masker terstond beschikbaar te stellen aan iedere militair die dat vanuit zijn functie nodig heeft."

NRC: Modern werkgeverschap is beter dan dienstplicht 2.0
26 augustus 2019 - Herinvoering van de dienstplicht is een schijnoplossing voor leegloop en lage instroom bij Defensie, schrijft Anne-Marie Snels in een Opinie-stuk in de NRC.

RTL Nieuws: AFMP: Nieuwe Nederlandse missie in Syrië onverantwoord
26 juni 2019 - AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels benadrukt tegenover RTL Nieuws dat zij een nieuwe Nederlandse missie in Syrië onverantwoord vindt. De Verenigde Staten willen dat Nederland 'militaire middelen op de grond' levert om terreurorganisatie IS 'klein te houden', maar Snels ziet dit absoluut niet zitten. "Het enige dat we kunnen doen is pas op de plaats, de organisatie moet op orde komen."
Zij spreekt over een 'jarenlange kaalslag' bij Defensie, die leidde tot een uitholling van de organisatie. "Dit brengt extra risico's met zich mee bij ‘boots on the ground’. Je weet dat een missie aan de orde kan komen, maar de politiek moet zich realiseren dat effecten van uitholling geleid hebben tot de situatie zoals deze nu is.”

EenVandaag: Anne-Marie Snels: Zorgen over gebrekkige veiligheid bij Defensie 
14 juni 2019 - In EenVandaag uit AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels haar zorgen over de gebrekkige veiligheid bij Defensie. Zij reageert desgevraagd op de conclusie van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in het onlangs verschenen IGK-jaarverslag dat Defensie haar zaken niet op orde heeft en bij een ramp of aanslag niet in staat is om snel mobiele noodhospitalen op te zetten. Snels noemt het zorgelijk dat de medische voorzieningen niet op orde zijn, evenals het tekort aan medisch personeel. "Er gebeurt concreet te weinig, de veiligheid is in het geding."

Hitteletsel bij Defensie
Zaterdag 6 april - Tussen 2014 en 2018 zijn bij Defensie 53 incidenten van hitteletsel gemeld. In 25 gevallen is er zelfs sprake geweest van ziekenhuisopname. Vijf mensen hebben blijvend letsel opgelopen. Voorzitter Anne-Marie Snels reageert geschokt op deze cijfers. Bekijk hieronder het belangrijkste nieuws over het hitteletsel.

Nieuwsuur: Chroom-6: onveilige situatie spuitcabines Defensie door onderhoudsfouten
17 maart 2019 - Voorzitter AFMP reageert op het nieuws dat op luchtbasis Woensdrecht grote hoeveelheden chroomhoudende stof blijkt te hebben gelegen. Op plaatsen waar werknemers zonder beschermende kleding rondliepen. "Als ik dit rapport lees, zie ik allemaal schokkende dingen. Terwijl dit heeft afgespeeld in de periode dat er al veel bekend was over chroom-6 en dat we een groot probleem daarmee hebben. Toch zie je dat alle processen niet op orde zijn."

AD: Militairen woest op Defensie: wie wil protesteren voor beter pensioen, moet vrij nemen
16 maart 2019 - Anne-Marie Snels: "Militairen hebben geen stakingsrecht waardoor ze vergeleken met anderen al flink zijn beperkt. Laat ze dan op zijn minst hun recht op een vakbondscursus behouden. Te meer omdat ze zelf ook een belang hebben dat er een akkoord komt."

NRC: Militairen melden longziekten door stinkende rook
13 maart 2019 - De burn pits zijn de zoveelste gezondheidskwestie van Defensie. AFMP vroeg al in 2010 bij Defensie om aandacht voor deze burn pits, maar dat initiatief bloedde dood. “Het verschil is dat er nu wel onderzoeken zijn, in de VS, waarin duidelijk niet over een nacht ijs is gegaan bij het vaststellen van een verband tussen burn pits en bepaalde ziekten bij militairen”, aldus de voorzitter van AFMP.

Telegraaf: Onderhandelingen cao Defensie vastgelopen
21 november 2018 - De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de pensioenregeling. Het ministerie „biedt ons onvoldoende vertrouwen op goede cao voor defensiepersoneel”, aldus Anne-Marie Snels van vakbond AFMP.

15 oktober 2018
- Op 15 oktober bracht de commissie Giebels haar rapport naar buiten naar aanleiding van een breed onderzoek naar de sociale veiligheid binnen Defensie. Hierin leverde de commissie harde kritiek. De AFMP voelt zich gesterkt met dit rapport omdat dit grotendeels onze eerdere kritiek bevestigd. Toch zijn er nog punten van zorg. Bekijk hier de belangrijkste artikelen en uitzendingen hierover.

NRC Next: Militair die meldt, wacht treurig lot

Radio 1: Interview met Anne-Marie Snels
Luister hier het interview met Anne-Marie Snels. Klik op het fragment 08:00 - 09:00 en skip naar 39:22 minuten. 

10 juli 2018 - De vervuilde grond onder de beoogde bouwlocatie van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen leverde veel reuring op. Bekijk hier de belangrijkste artikelen en uitzendingen hierover.

EenVandaag: Uitgebreide reportage waarin Arjen Rozendal reageert op de vervuilde grond in Vlissingen

De Volkskrant: Bodem nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met chemische stoffen

RTL Nieuws: Twijfel over verhuizing marinierskazerne na rapporten over vervuilde grond op beoogde locatie.

EenVandaag: Beoogde locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met zware metalen, giftige stoffen en asbest

EenVandaag: Anne-Marie Snels over de Chroom-6-regeling
4 juni 2018 - In EenVandaag geeft Anne-Marie Snels uitleg over de collectieve uitkeringsregeling die de vakbonden troffen met Defensie, voor oud-Defensiemedewerkers die ziek zijn geworden door blootstelling aan Chroom-6 verf.

Volkskrant: Waarom de mariniers niet naar Zeeland willen
16 mei 2018 - Zes jaar geleden leek het een simpel besluit: de mariniers verhuizen van Doorn naar een gloednieuwe ­kazerne in Vlissingen. Goed voor het korps, goed voor krimpregio Zeeland. Maar het verzet neemt plots grootse vormen aan: een leegloop bij het korps dreigt en er zijn geluiden over politiek gekonkel.

EenVandaag: Veteranenombudsman: 'Jarenlang getreuzel Defensie keuring veteranen'
12 april 2018 - De AFMP vindt het schandalig dat het zover heeft moeten komen met deze veteraan. Het item en onze reactie vind je in de link hierboven.

Nieuwsuur: Anne-Marie Snels over misstanden in de Oranjekazerne in Schaarsbergen
28 maart 2018 - Anne-Marie Snels vertelt in Nieuwsuur over het onderzoek naar misstanden de Oranjekazerne in Schaarsbergen.
Bekijk het fragment van 01:11 - 5:32.

NOS: 'Als Defensie een bedrijf zou zijn, was het allang failliet geweest'
28 maart 2018 - Interview met Anne-Marie Snels over de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

RTV Utrecht: Noodkreet vakbond: "Schrap verhuizing marinierskazerne"
20 maart 2018 - Arjen Rozendal van de AFMP reageert op de geplande verhuizing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen. "Bij ons is de bezorgheid geuit dat de leegloop groter is dan ooit tevoren", zegt Arjen Rozendal van de militaire vakbond AFMP. De verhuizing naar Zeeland noemen de mariniers een doodsteek voor het korps. "Dat zijn hun letterlijke woorden", aldus Rozendal.

Omroep Zeeland: AFMP: Verhuizing mariniers is de doodsteek voor het korps!
8 maart 2018 - Vakbond AFMP reageert op berichtgeving uit de Telegraaf waarin staat dat er 35 miljoen euro extra naar Vlissingen gaat voor de verhuizing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen. "Ziehier de enige en echte reden waarom de politiek onze Mariniers naar Vlissingen wil hebben. De doodsteek voor het korps!"

EenVandaag: Ook miljoenenboete UWV voor Defensie vanwege slechte omgang met zieke werknemers
6 februari 2018 - Het ministerie van Defensie krijgt jaarlijks miljoenen ‘boete’ opgelegd door het UWV voor het niet goed omgaan met zieke werknemers. De afgelopen vijf jaar kostte dat Defensie € 16,5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers in bezit van EenVandaag.

Wil je weten waar we nog meer in de media verschijnen? Bekijk online alle publicaties.