6 januari 2022

AFMP in de media

Hieronder vind je relevante links naar interviews en artikelen in de landelijke media, waarin de AFMP haar ongezouten mening geeft over militaire onderwerpen die voor jou als lid van belang zijn!

AFMP terughoudend over nieuwe minister van Defensie
31 december 2021 - Evenals de andere Nederlandse defensievakbonden reageert de AFMP terughoudend op de voordracht van Kajsa Ollongren als nieuwe minister van Defensie en Christophe van der Maat als nieuwe staatssecretaris van Defensie. Volgens AFMP-voorzitter Ton van den Berg ontbreekt bij zowel Ollongren als Van der Maat defensie-ervaring. "Juist daarom én omdat er zo weinig in het D66 verkiezingsprogramma over Defensie staat, is het afwachten welke kant het opgaat en hoe Ollongren haar beleid gaat vormgeven," zegt hij tegenover de PZC. Ton beschouwt Ollongren als ‘een kundig politica met een paar uitglijders, zoals de bekende ‘functie elders’.’

‘Vaccinatieplicht zeker geen gelopen koers’
25 november 2021 - Tegenover De Telegraaf spreekt de AFMP zich op 25 november 2021 uit tegen een algehele vaccinatieplicht voor militairen. Hiermee reageert onze bond op de wens van het ministerie van Defensie om deze vaccinatieplicht verder uit te breiden. Ook militairen die op korte termijn worden weggestuurd of zich op een missie voorbereiden zouden zich moeten laten prikken tegen corona, zo meldt De Telegraaf. Op dat moment geldt de plicht alleen nog voor militairen die worden uitgezonden. De nieuwe regels zouden in december moeten ingaan, Volgens AFMP-voorzitter Ton van den Berg gaat het om ‘duizenden mensen’ die zich door deze regels zouden moeten laten vaccineren. "Voor ons als bond is dit zeker nog geen gelopen koers,” zegt hij tegen De Telegraaf. "We moeten hier een goed gesprek over hebben en als mensen al worden verplicht zich te laten vaccineren, dan vinden wij dat Defensie de aansprakelijkheid op zich moet nemen van eventuele medische gevolgen die we nog niet kennen. Ook op langere termijn.”

‘300 miljoen euro voor Defensie verre van voldoende’
24 september 2021 - “Het besluit tijdens het debat over de Prinsjesdagplannen om 300 miljoen euro extra vrij te maken om onderhoudsachterstanden bij Defensie weg te werken is verre van voldoende.” Dat zegt AFMP-voorzitter Ton van den Berg op 24 september 2021 tegenover BNR Nieuwsradio. Volgens Ton kan met de toegezegde 300 miljoen weliswaar een start worden gemaakt met het aanpakken van de onderhoudsproblemen, maar blijven de echte problemen liggen. "Het onderhoud is broodnodig, maar de problemen bij Defensie gaan veel breder en dieper dan dat. De Commandant der Strijdkrachten heeft een oproep gedaan aan zijn ondercommandanten om veel meer, namelijk 4 miljard euro te investeren in Defensie. Bovendien zit het Defensiepersoneel al tien maanden zonder cao, en ook dat wordt hiermee niet opgelost."

‘Je kan ze gewoon niet beloven dat zij mogen komen’
17 augustus 2021 - Op 17 augustus staat de uitzending van de talkshow Op1 helemaal in het teken van de situatie in Afghanistan. Duizenden mensen willen weg uit het land nu de Taliban aan de macht zijn. Te gast is onder meer Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van de AFMP. Zij heeft nauw contact met de tolken die vastzitten in Afghanistan. Tijdens de uitzending is een spraakbericht te horen van een tolk, die ondergedoken zit in zijn land omdat hij wordt bedreigd door de Taliban. “Het is heel moeilijk, je kan ze gewoon niet beloven dat ze mogen of kunnen komen,” zo reageert Anne-Marie in Op1 op het spraakbericht. “De berichten de binnenkomen zijn vaak heel erg wanhopig en het is gewoon ontzettend heftig.”

Gezamenlijke bonden: 'Haal alle Afghaanse medewerkers naar Nederland'
16 augustus 2021 – De AFMP, collega-defensiebond VBM en de politiebonden NPB en ACP roepen het kabinet op 15 augustus in een gezamenlijke brief op om alle Afghaanse medewerkers die de Nederlandse missie hebben geholpen naar ons land te halen. "We hebben niet alleen een zorgplicht voor Afghaanse tolken, maar ook voor mensen met andere functies", benadrukt AFMP-voorzitter Ton van den Berg tegenover Hart van Nederland. "Ik maak me druk om iedereen die ons daar geholpen heeft."

‘Situatie van mensen in andere functies mag niet worden genegeerd’
16 augustus 2021 – Ook het NRC besteedt op 16 augustus aandacht aan de gezamenlijke brief die de AFMP, VBM en de politiebonden NPB en ACP een dag eerder verstuurden aan het kabinet. Zij willen dus dat dat het demissionair kabinet alle Afghanen die geholpen hebben bij de Nederlandse missie naar ons land haalt. De meeste aandacht gaat uit naar Afghanen die als tolk hebben werkzaam waren, maar volgens bonden kan Nederland de situatie van mensen die in andere functies hebben gewerkt niet negeren. “Zij lopen eveneens het risico gestraft te worden voor hun geleverde diensten,” zo waarschuwen zij.

Oud-AFMP-voorzitter: ‘Het kabinet houdt onder de pet om hoeveel mensen het gaat’
16 augustus 2021 - Op 16 augustus benadrukt minister Bijleveld van Defensie tegenover BNR Nieuwsradio dat met alle Afghaanse tolken contact is die op de lijst staan om in aanmerking te komen voor opvang in Nederland. Bijleveld zegt dat er een Nederlands vliegtuig onderweg is naar Kabul. Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van de AFMP, noemt dat bij BNR Nieuwradio “ruim onvoldoende.” 'We hebben geen flauw idee om hoeveel mensen het precies gaat en wie er precies mee mogen. Wél weten we dat het bij de EUPOL-missie om ruim 20 tolken gaat en dat 3 van hen te horen hebben gekregen dat ze mee mogen. Dat betekent dus een heleboel nog niet. Op een of andere wonderbaarlijke wijze roept dit kabinet steeds dat uit veiligheidsoverwegingen geen aantallen worden prijsgegeven. Dat is echt bullshit, dat heeft helemaal niets met veiligheid te maken. Het betekent dat ze onder de pet houden om hoeveel mensen het precies gaat, om zo min mogelijk verantwoording te hoeven afleggen."

‘Ook bewakers, chauffeurs en koks vrezen voor hun leven’
10 augustus 2021 - Nederland wil alleen Afghaanse tolken helpen, maar ook bewakers, chauffeurs en koks vrezen voor hun leven nu de Taliban razendsnel hun land heroveren. Dat melden belangenbehartigers, die kritiek hebben op de handelwijze van Nederland, op 10 augustus tegenover het Parool. Eén van hen is oud-AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. De regering laat alleen tolken toe en die operatie verloopt volgens Anne-Marie al erg stroef. “Te traag. Te selectief. Te bureaucratisch,” zegt zij samen met migratiespecialist Sara de Jong in het Parool. “Nederland heeft nog steeds niet alle tolken en hun gezinnen geëvacueerd en alle anderen, onder wie bewakers, komen niet eens in aanmerking.”

AFMP wil onderzoek naar legercultuur
29 juni 2021 - “Er moet een breed onderzoek komen naar de machocultuur in het leger.” Dit benadrukt AFMP voorzitter Ton van den Berg op 29 juni tegenover BN De Stem. De aanleiding voor zijn oproep zijn hernieuwde berichten over de vrouwonvriendelijk cultuur op de KMA in Breda. “Het is niet de eerste keer hè,” zegt Ton in de krant. “Iedere keer als er iets naar buiten komt over die machocultuur wordt er beterschap beloofd, maar blijkbaar verandert er niet genoeg, want de berichten blijven komen.’’

'Haal Afghaanse tolken snel weg uit Afghanistan'
1 juni 2021 - Organisaties uit acht landen, waaronder de AFMP als Nederlandse militaire vakbond, manen op 1 juni hun regeringen en de NAVO haast te maken bij de evacuatie van Afghaanse tolken die voor de westerse troepen hebben gewerkt. NAVO-leider Jens Stoltenberg is één van de ontvangers van een brief, waarin zij de NAVO tot haast oproepen. “Het is daar levensgevaarlijk voor de tolken die er nog zijn,” zegt AFMP-voorzitter Ton van den Berg. “Er is nog maar kort de tijd om hen naar Nederland te halen. Ze verdienen een veilige toekomst.”

Problemen bij Marine illustratief voor wat er bij Defensie speelt’
24 mei 2021 - AFMP-voorzitter Ton van den Berg beklemtoont in het televisieprogramma EenVandaag dat de personeelsproblemen bij de Marine illustratief zijn voor wat er bij Defensie speelt. "Al sinds 2015 waarschuwt de Algemene Rekenkamer dat er een disbalans is tussen de politieke ambitie en het budget van defensie,” legt hij uit. “We willen alles doen voor zo weinig mogelijk geld en dan gaan er gaten vallen. We moeten even vaak 'nee' als 'ja' zeggen wanneer Nederland wordt gevraagd om aan een missie mee te doen, omdat we de mensen en de middelen niet hebben."
Ton mist hierop een brede visie. “Amerika is een land dat dat wel heeft. En in Scandinavische landen heb je begrotingen die 5 jaar beslaan zodat je grote beleidswijzigingen voorkomt en stabiliteit krijgt. In Nederland gaat Defensie bij wijze van spreken ieder jaar op 31 december failliet en maakt ze op 1 januari een doorstart."

Afghaanse tolken zijn hun leven niet zeker’
15 mei 2021 - Nederland trekt zich terug uit Afghanistan. Hiermee komt de veiligheid van de Afghaanse tolken die hielpen tijdens de missie in het land verder in gevaar. Velen van hen hebben namelijk nog geen asiel gekregen in Nederland. “Daarmee laat Nederland Afghaanse tolken in de steek,” zo zeggen oud-AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en Afghanistanveteraan Roy Grinwis op 15 mei in het radioprogramma Spijkers met Koppen. De Afghaanse tolken zijn volgens Anne-Marie hun leven niet zeker in het land, omdat de Taliban hen met de dood bedreigt. “Ze zien de tolken als verraders en als ze de tolken niet kunnen pakken dan pakken ze broers, vaders of neven om op die manier de tolk te pakken te krijgen,” benadrukt zij.

‘Nederland laat Afghaanse tolken in de steek’
11 mei 2021 - Nederland laat Afghaanse tolken in de steek, zeggen de AFMP en collega-defensiebond VBM op 11 mei tegenover Trouw. “Mensen moeten zo snel mogelijk met militaire helikopters worden geëvacueerd,” zo benadrukken zij. De twee bonden eisen, samen met veteranen en Vluchtelingenwerk, dat Defensie zo snel mogelijk tientallen Afghaanse tolken naar Nederland brengt. “Desnoods door hen met helikopters uit gevaarlijk gebied te halen. Nu de Amerikanen hebben aangekondigd het land te verlaten, neemt de macht van de Taliban toe en tikt de klok door om mensen in veiligheid te brengen.”

AFMP uit zorgen over bezuinigingen op munitievoorraad krijgsmacht
14 april 2021 – Defensiebonden, waaronder de AFMP, spreken op 14 april tegenover de NOS hun zorgen uit over de voorgenomen bezuinigingen op de munitievoorraad van de krijgsmacht. Zij vrezen dat zowel de trainingen als de missies door de bezuinigingen worden geraakt. Ook AFMP-voorzitter Ton van den Berg is hierover ongerust. Hij vindt het heel belangrijk dat militairen op missie alle munitie bij zich hebben die noodzakelijk is. “Ook voor trainingen is echte munitie van belang. Dan krijg je als militair pas goed door hoe zo'n wapen werkt en wat het doet. Die ervaring krijg je niet met een simulatie."

AFMP bevestigt zorgen over verspreiding coronavirus
14 februari 2021 - In onder andere De Gelderlander is op 14 februari te lezen dat medewerkers van de Koninklijke Militaire School (KMS) zich grote zorgen maken over de verspreiding van het coronavirus op onder meer de kazerne in Schaarsbergen. Zij vinden het onverantwoord dat zij wekelijks grote groepen leerlingen van diverse scholen ontvangen, terwijl de rest van Nederland te maken heeft met strenge maatregelen. Net als de Inspectie SZW, de oude arbeidsinspectie, bevestigt defensievakbond AFMP dat bezorgd personeel uit Schaarsbergen zich heeft gemeld. “Ook medewerkers en leerlingen van de kazernes in Ermelo, Assen en Oirschot hebben dat in de voorbije weken gedaan,” zo benadrukt de AFMP.

‘Defensie is nog steeds een enorme mannencultuur’
20 oktober 2020 - Niet alleen jongens, maar nu ook meisjes krijgen vanaf hun zeventiende het bericht dat ze ingeschreven staan voor de militaire dienstplicht. De Tweede Kamer wil meer gelijke behandeling van mannen en vrouwen en daarom is besloten om de dienstplicht ook voor meisjes te laten gelden. Krijgen we hierdoor ook meer vrouwen binnen Defensie? In een podcast op Nu.nl geeft Anne-Marie Snels als voorzitter van de AFMP antwoord op deze vraag. “Het is nog steeds een enorme mannencultuur,” zegt zij onder andere. “Maar zo’n tien procent van de defensiemedewerkers is vrouw. Dat betekent dat de standaard de witte man is en dat betekent dat het voor vrouwen, maar ook voor andere minderheidsgroepen lastig is om jezelf te zijn binnen die organisatie.”

'Dienstplicht lost problemen bij Defensie niet op'
20 oktober 2020 - Dit jaar vallen meisjes voor het eerst onder de dienstplicht. Alle in 2003 geboren meisjes krijgen deze week een brief van het ministerie van Defensie met de mededeling dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Het gaat om iets meer dan honderdduizend jonge meiden. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels benadrukte vandaag in het NOS Radio 1 Journaal dat ze niet denkt dat hierdoor meer vrouwen worden aangetrokken. "De cultuur bij Defensie is bijzonder weerbarstig, zeker ook voor vrouwen en dat weerhoudt heel wat mensen om daar te gaan werken. Dat is eigenlijk heel jammer, want het bedrijf biedt verder veel kansen."

AFMP-voorzitter: 'Door ons ingebrachte standpunten worden aan de kant geschoven'
3 juli 2020 - In felle bewoordingen spreekt Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP, zich op Defensieplatform.nl uit over de houding van Defensie bij de onderhandelingen over het nieuwe bezoldigingsstelsel voor defensiemedewerkers. Dit stelsel had er eigenlijk op 1 juli moeten zijn.
"Ik ben pissed off. Daarnaast knoopt Defensie allerlei arbeidsvoorwaardenonderwerpen aan elkaar, waardoor we geen meter opschieten. We zouden nu afspraken maken over het bezoldigingssysteem, inclusief de toelagen. De minister en de staatssecretaris trekken het veel breder dan is afgesproken en schuiven zaken daarmee op de lange baan. Bovendien is er geen sprake van open en reëel overleg, door ons ingebrachte standpunten worden aan de kant geschoven. Het is daarmee de zoveelste keer dat Defensie afspraken niet nakomt. dat is onacceptabel."

AFMP: ‘Problemen rond opleidingen direct te herleiden tot bezuinigingen’
4 maart 2020 - Rekruten die het leger hard nodig heeft om op sterkte te komen, vertrekken ruim voor het einde van hun contract gefrustreerd omdat ze door lange wachttijden niet de vereiste opleidingen kunnen volgen. Dat signaleren de militaire vakbonden AFMP en ACOM. Het gaat om vervolgcursussen die soldaten moeten volgen na hun elementaire militaire vorming. Volgens Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP, zijn de problemen direct te herleiden tot de bezuinigingen.

AFMP-voorzitter: ‘Bij Defensie zijn overal tekorten aan personeel’
4 maart 2020 - Rekruten die Defensie hard nodig heeft vanwege personeelstekorten, moeten zo lang wachten op vervolgopleidingen dat ze uiteindelijk gefrustreerd vertrekken. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels van vakbond AFMP bevestigt via Metronieuws een bericht hierover van De Telegraaf. Bij Defensie zijn overal tekorten aan personeel, dus ook aan opleiders, zo benadrukt Snels. “Dat betekent dat jongeren na hun basisopleiding vaak langer moeten wachten op vervolgopleidingen, zoals een rijopleiding of een opleiding tot boord- of scherpschutter. Ook bij veiligheidstrainingen en -cursussen zijn er problemen.”

'Ook elite-eenheid van het Korps Mariniers gaat weg uit Doorn’
17 februari 2020 - Ook de elite-eenheden van het Korps Mariniers zullen Doorn verlaten. Zij volgen de mariniers naar Nieuw-Milligen. Daarmee verdwijnen alle militairen van de Van Braam Houckgeestkazerne. Deze verwachting spreekt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, uit in het AD. Elite-eenheid Marsof zou aanvankelijk in Doorn blijven. De antiterreurspecialisten moeten bij een dreiging snel inzetbaar zijn. Dan is Vlissingen geen logische standplaats.

'Blij dat verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen niet doorgaat'
14 februari 2020 – De AFMP is blij met de beslissing van het kabinet om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen te verhuizen, maar naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn. "Het grote voordeel van deze locatie is dat het dicht bij de oefenterreinen van Defensie is,” zegt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP. Het kabinet maakte bekend dat er definitief een streep is gezet door Vlissingen als nieuwe plek voor de kazerne. Er werd gevreesd dat veel mariniers ermee stoppen als ze in de toekomst naar Zeeland moeten.

'Eindelijk gerechtigheid voor Afghaanse tolken' 
18 december 2019 - Het NRC besteedt in een artikel aandacht aan het nieuws dat Afghaanse tolken die voor internationale missies in Afghanistan hebben gewerkt, voortaan sneller in aanmerking komen voor asiel in Nederland. In dit artikel wordt gerefereerd aan het Twitterbericht van AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels, die verheugd reageert op dit nieuws. Zij 'tweet' dat er 'eindelijk gerechtigheid' is voor de tolken.

AFMP-voorzitter wijst op kledingtekorten bij Defensie
28 november 2019 – In een artikel in De Telegraaf wijst Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP, op de tekorten aan onder meer kisten, winterjassen en uniformen bij Defensie. Volgens Snels reikt het KPU-kledingbedrijf uit wat er nog beschikbaar is, maar wordt er niks nieuws meer besteld bij leveranciers. „Want het geld is op, zo kregen onze mensen die er deze week op werkbezoek waren te horen”, zo zegt zij in De Telegraaf.

Willekeur voor thuisfront bij verzoek om vrije dag
22 november 2019 - Militairen en hun partners zijn overgeleverd aan willekeur als zij om een vrije dag voor hun kinderen op school vragen om hun vader of moeder te kunnen ophalen van de vliegbasis Eindhoven of de Helderse marinehaven. Dit benadrukt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels in een artikel in De Telegraaf. "In 2013 stelde de AFMP al aan de toenmalige minister Hennis van Defensie voor om hier wat aan te doen.”

'Veiligheid bij Defensie blijft zorgwekkend'
16 november 2019 - 'De veiligheidssituatie bij Defensie blijft zorgwekkend en dient snel opgelost te worden," zo concludeert AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels in het onderzoeksprogramma Argos. Dit programma meldt dat bij de opslag van munitie en het vervoer van gevaarlijke stoffen nog veel misgaat. Het aantal overtredingen blijkt fors toe te nemen in plaats van te dalen en blijkt legio.

AFMP doet oproep via paginagrote advertentie in Telegraaf
18 oktober 2019 - In een paginagrote advertentie achterop De Telegraaf roept de AFMP, samen met bonden, mensenrechtenorganisaties en tolken, minister Ank Bijleveld op om de Afghaanse tolk Farhad te beschermen. Hij dreigt uitgezet te worden en is zijn leven niet zeker.

RTL Nieuws: Kamer: militairen hebben recht op beste gasmaskers
10 september 2019 - AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels stelt dat Defensie niet langer moet sollen met de gezondheid van haar personeel. "Er blijkt een beter en veiliger masker voorhanden dat binnen Defensie al beperkt beschikbaar wordt gesteld. Defensie dient dat masker terstond beschikbaar te stellen aan iedere militair die dat vanuit zijn functie nodig heeft."

NRC: Modern werkgeverschap is beter dan dienstplicht 2.0
26 augustus 2019 - Herinvoering van de dienstplicht is een schijnoplossing voor leegloop en lage instroom bij Defensie, schrijft Anne-Marie Snels in een Opinie-stuk in de NRC.

RTL Nieuws: AFMP: Nieuwe Nederlandse missie in Syrië onverantwoord
26 juni 2019 - AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels benadrukt tegenover RTL Nieuws dat zij een nieuwe Nederlandse missie in Syrië onverantwoord vindt. De Verenigde Staten willen dat Nederland 'militaire middelen op de grond' levert om terreurorganisatie IS 'klein te houden', maar Snels ziet dit absoluut niet zitten. "Het enige dat we kunnen doen is pas op de plaats, de organisatie moet op orde komen."
Zij spreekt over een 'jarenlange kaalslag' bij Defensie, die leidde tot een uitholling van de organisatie. "Dit brengt extra risico's met zich mee bij ‘boots on the ground’. Je weet dat een missie aan de orde kan komen, maar de politiek moet zich realiseren dat effecten van uitholling geleid hebben tot de situatie zoals deze nu is.”

EenVandaag: Anne-Marie Snels: Zorgen over gebrekkige veiligheid bij Defensie 
14 juni 2019 - In EenVandaag uit AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels haar zorgen over de gebrekkige veiligheid bij Defensie. Zij reageert desgevraagd op de conclusie van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in het onlangs verschenen IGK-jaarverslag dat Defensie haar zaken niet op orde heeft en bij een ramp of aanslag niet in staat is om snel mobiele noodhospitalen op te zetten. Snels noemt het zorgelijk dat de medische voorzieningen niet op orde zijn, evenals het tekort aan medisch personeel. "Er gebeurt concreet te weinig, de veiligheid is in het geding."

Hitteletsel bij Defensie
Zaterdag 6 april - Tussen 2014 en 2018 zijn bij Defensie 53 incidenten van hitteletsel gemeld. In 25 gevallen is er zelfs sprake geweest van ziekenhuisopname. Vijf mensen hebben blijvend letsel opgelopen. Voorzitter Anne-Marie Snels reageert geschokt op deze cijfers. Bekijk hieronder het belangrijkste nieuws over het hitteletsel.

Nieuwsuur: Chroom-6: onveilige situatie spuitcabines Defensie door onderhoudsfouten
17 maart 2019 - Voorzitter AFMP reageert op het nieuws dat op luchtbasis Woensdrecht grote hoeveelheden chroomhoudende stof blijkt te hebben gelegen. Op plaatsen waar werknemers zonder beschermende kleding rondliepen. "Als ik dit rapport lees, zie ik allemaal schokkende dingen. Terwijl dit heeft afgespeeld in de periode dat er al veel bekend was over chroom-6 en dat we een groot probleem daarmee hebben. Toch zie je dat alle processen niet op orde zijn."

AD: Militairen woest op Defensie: wie wil protesteren voor beter pensioen, moet vrij nemen
16 maart 2019 - Anne-Marie Snels: "Militairen hebben geen stakingsrecht waardoor ze vergeleken met anderen al flink zijn beperkt. Laat ze dan op zijn minst hun recht op een vakbondscursus behouden. Te meer omdat ze zelf ook een belang hebben dat er een akkoord komt."

NRC: Militairen melden longziekten door stinkende rook
13 maart 2019 - De burn pits zijn de zoveelste gezondheidskwestie van Defensie. AFMP vroeg al in 2010 bij Defensie om aandacht voor deze burn pits, maar dat initiatief bloedde dood. “Het verschil is dat er nu wel onderzoeken zijn, in de VS, waarin duidelijk niet over een nacht ijs is gegaan bij het vaststellen van een verband tussen burn pits en bepaalde ziekten bij militairen”, aldus de voorzitter van AFMP.

Telegraaf: Onderhandelingen cao Defensie vastgelopen
21 november 2018 - De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de pensioenregeling. Het ministerie „biedt ons onvoldoende vertrouwen op goede cao voor defensiepersoneel”, aldus Anne-Marie Snels van vakbond AFMP.

15 oktober 2018
- Op 15 oktober bracht de commissie Giebels haar rapport naar buiten naar aanleiding van een breed onderzoek naar de sociale veiligheid binnen Defensie. Hierin leverde de commissie harde kritiek. De AFMP voelt zich gesterkt met dit rapport omdat dit grotendeels onze eerdere kritiek bevestigd. Toch zijn er nog punten van zorg. Bekijk hier de belangrijkste artikelen en uitzendingen hierover.

NRC Next: Militair die meldt, wacht treurig lot

Radio 1: Interview met Anne-Marie Snels
Luister hier het interview met Anne-Marie Snels. Klik op het fragment 08:00 - 09:00 en skip naar 39:22 minuten. 

10 juli 2018 - De vervuilde grond onder de beoogde bouwlocatie van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen leverde veel reuring op. Bekijk hier de belangrijkste artikelen en uitzendingen hierover.

EenVandaag: Uitgebreide reportage waarin Arjen Rozendal reageert op de vervuilde grond in Vlissingen

De Volkskrant: Bodem nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met chemische stoffen

RTL Nieuws: Twijfel over verhuizing marinierskazerne na rapporten over vervuilde grond op beoogde locatie.

EenVandaag: Beoogde locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met zware metalen, giftige stoffen en asbest

EenVandaag: Anne-Marie Snels over de Chroom-6-regeling
4 juni 2018 - In EenVandaag geeft Anne-Marie Snels uitleg over de collectieve uitkeringsregeling die de vakbonden troffen met Defensie, voor oud-Defensiemedewerkers die ziek zijn geworden door blootstelling aan Chroom-6 verf.

Volkskrant: Waarom de mariniers niet naar Zeeland willen
16 mei 2018 - Zes jaar geleden leek het een simpel besluit: de mariniers verhuizen van Doorn naar een gloednieuwe ­kazerne in Vlissingen. Goed voor het korps, goed voor krimpregio Zeeland. Maar het verzet neemt plots grootse vormen aan: een leegloop bij het korps dreigt en er zijn geluiden over politiek gekonkel.

EenVandaag: Veteranenombudsman: 'Jarenlang getreuzel Defensie keuring veteranen'
12 april 2018 - De AFMP vindt het schandalig dat het zover heeft moeten komen met deze veteraan. Het item en onze reactie vind je in de link hierboven.

Nieuwsuur: Anne-Marie Snels over misstanden in de Oranjekazerne in Schaarsbergen
28 maart 2018 - Anne-Marie Snels vertelt in Nieuwsuur over het onderzoek naar misstanden de Oranjekazerne in Schaarsbergen.
Bekijk het fragment van 01:11 - 5:32.

NOS: 'Als Defensie een bedrijf zou zijn, was het allang failliet geweest'
28 maart 2018 - Interview met Anne-Marie Snels over de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

RTV Utrecht: Noodkreet vakbond: "Schrap verhuizing marinierskazerne"
20 maart 2018 - Arjen Rozendal van de AFMP reageert op de geplande verhuizing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen. "Bij ons is de bezorgheid geuit dat de leegloop groter is dan ooit tevoren", zegt Arjen Rozendal van de militaire vakbond AFMP. De verhuizing naar Zeeland noemen de mariniers een doodsteek voor het korps. "Dat zijn hun letterlijke woorden", aldus Rozendal.

Omroep Zeeland: AFMP: Verhuizing mariniers is de doodsteek voor het korps!
8 maart 2018 - Vakbond AFMP reageert op berichtgeving uit de Telegraaf waarin staat dat er 35 miljoen euro extra naar Vlissingen gaat voor de verhuizing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen. "Ziehier de enige en echte reden waarom de politiek onze Mariniers naar Vlissingen wil hebben. De doodsteek voor het korps!"

EenVandaag: Ook miljoenenboete UWV voor Defensie vanwege slechte omgang met zieke werknemers
6 februari 2018 - Het ministerie van Defensie krijgt jaarlijks miljoenen ‘boete’ opgelegd door het UWV voor het niet goed omgaan met zieke werknemers. De afgelopen vijf jaar kostte dat Defensie € 16,5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers in bezit van EenVandaag.

Wil je weten waar we nog meer in de media verschijnen? Bekijk online alle publicaties.