Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Column

Wat lag minister Hennis de laatste weken voor het politieke zomerreces onder vuur. Waar eerst alles langs haar af leek te glijden kwam ze nu onder forse politieke druk te staan.

Het ene na het andere probleemdossier stapelde zich op. De ene keer was het de NH90- helikopter, die al op de folder lijkt te roesten. De keer daarop het VGB-beleid en vervolgens was het de ICT waarmee ongelooflijk veel mis is.

De ICT
Is Hennis ‘gepiepeld’ door haar mensen, zoals de Telegraaf op 2 juli schreef? Het probleem was in ieder geval al lang bekend. Door allerlei oorzaken zoals verouderde apparatuur, mismanagement, bezuinigingen en onderlinge conflicten bleek er een onhoudbare situatie te zijn ontstaan. Overigens had ook het personeel al lang last van de slecht functionerende ICT. Problemen met declaraties, een niet functionerende vacaturebank, uitvallende systemen, wij hoorden mening lid hierover kreunen en steunen. Op 3 juli, tijdens het laatste Kamerdebat voor de zomer, kreeg Minister Hennis van de Kamer te horen dat ze niet ‘in control’ is en snel orde op zaken moet stellen. Wat dat gaat kosten? Miljoenen euro’s schat ik. Waar die vandaan moeten komen? Joost mag het weten. De begroting van Defensie is al ‘uitgekleed’.

NH90
De ontwikkelingen rond de NH90 baren ook grote zorgen. Het blijkt een miskoop, zodat de 7 laatste NH90’s zijn afbesteld. Daardoor is er opnieuw minder materieel beschikbaar. Wat dat voor het personeel gaat betekenen is nog onduidelijk. Een deel van het werk, onder andere de reddingsactiviteiten op zee, wordt uitbesteed. Duidelijk mag zijn dat de AFMP vindt dat dit geen werkgelegenheidsconsequenties mag hebben.

VGB
De AFMP heeft de afgelopen weken een pers- en politiek offensief gehouden rond het VGB beleid en ‘foute liefjes’. Het kan toch niet zo zijn dat je ontslagen wordt omdat je partner toevallig uit een ‘fout’ land komt terwijl niemand die “geheime landenlijst” kent? Ons offensief heeft een eerste succes gehad. Dat kunt u lezen op pagina 21 in OpLinie nr. 5. Zo blijkt maar weer, de aanhouder wint!

AFMP-klokkenluider en 336 Squadron
Naar aanleiding van meldingen van een AFMP-lid, een zogenaamde klokkenluider, kwamen een paar jaar terug veel misstanden boven tafel over het 336 Squadron in Eindhoven. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kwam deze maand met een rapport. Met daarin een aantal aandachtspunten die een risico vormen voor de veiligheid bij de Koninklijke Luchtmacht en het 336 Squadron. Zo constateert de Onderzoeksraad dat de afgelopen jaren door de uitzenddruk de grenzen van veilig werken zijn opgezocht: vliegers van het squadron voldeden bij uitzending niet altijd aan de eisen en er kan niet uitgesloten worden dat onbevoegde en (te) onervaren vliegers zijn ingezet bij tactische vluchten. Daarnaast voldoet de Koninklijke Luchtmacht niet aan de – door Defensie opgestelde – militaire luchtvaarteisen, de MAR OPS-1. Ook werd duidelijk dat de veiligheidscultuur meer aandacht behoeft. Dat dit dossier in het overleg opnieuw onze aandacht zal vragen is duidelijk. De veiligheid van het defensiepersoneel gaat boven alles!

De arbeidsvoorwaarden
Er is bij Defensie veel rumoer over het materieel. Waar de minister echter akelig stil over blijft zijn de arbeidsvoorwaarden. Als u OpLinie nr. 5 leest zijn er meer dan 500 dagen voorbij zónder nieuwe arbeidsvoorwaarden. Dat is u maar ook de AFMP een doorn in het oog. Dus gaan we de minister en de top van Defensie verder onder druk zetten. Daar kunt u aan meewerken. Door opnieuw de enquête in te vullen die op onze website staat. De AFMP is heel benieuwd hoe het nu staat met het vertrouwen in de top van Defensie. En ik ben nóg nieuwsgieriger wat u vindt van het feit dat u er al 500 dagen geen cent heeft bijgekregen. En u bent vast benieuwd wat de AFMP allemaal heeft ondernomen om wél tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te komen. Dat leest u op pagina 4. Ik wens u een fijne zomer, de AFMP blijft dagelijks voor u klaar staan, ook in de vakantieperiode.

Met zomerse groet,

Anne-Marie Snels