Anne-Marie Snels Voorzitter

Column nr. 3, 2014

Sinds de vorige column spelen er weer een aantal belangrijke zaken. Daar besteden we op deze website of in OpLinie uiteraard aandacht aan.

De dood van een militair
De kwestie die mij de afgelopen weken bezig hield was de uitzending van een Vandaag; De dood van een militair. In de documentaire stond Boy van Geffen centraal. Boy was AFMP-lid en overleed in 2011 op 20-jarige leeftijd na een oefening bij luchtmobiel. Er staat een interview in deze OpLinie met een van de documentairemakers, én een reactie van Defensie. Want de AFMP staat voor hoor en wederhoor. EenVandaag was in het bezit van een vertrouwelijk rapport van Defensie waaruit bleek dat er héél veel mis was, niet alleen rond de dood van Boy van Geffen. We hebben ernstige twijfels of de 86 aanbevelingen uit het Defensierapport wel zijn opgevolgd. En de veiligheid van het personeel gaat wat ons betreft echt bóven alles!

Uitbesteden Paresto
De uitbesteding van Paresto is een belangrijk onderwerp, waar veel werkgelegenheid mee is gemoeid. Minister Hennis heeft aangegeven dat outsourcen van Paresto nog geen uitgemaakte zaak is. De minister benadrukte in haar reactie ook dat ze geen valse verwachtingen wil wekken bij het personeel van Paresto. “Maar er kan nog heel wat veranderen”. Dit zei de minister dinsdag 26 maart jl. in de Tweede Kamer nadat de PvdA en het CDA erop hadden aangedrongen om de uitbesteding van Paresto nog eens goed te bekijken. Dit deed de Kamer ook naar aanleiding van een brief van de centrales AC en ACOP (AFMP, MARVER en AbvaKabo FNV). De AFMP blijft van mening dat als uitbesteding neerkomt op hogere kosten en verlies van werkgelegenheid, dit leidt tot nog verder toenemend cynisme en afnemende loyaliteit onder Defensiemedewerkers. In 2015 valt een definitief besluit over Paresto (zie ook deze website).

Op zoek naar nieuwe Algemeen Bestuursleden
De AFMP zoekt enthousiaste, werkende leden die bereid zijn het bestuur te versterken en kritisch mee te praten en te besluiten over het beleid en de activiteiten van de bond. Mensen die in staat zijn om de belangen van alle leden te behartigen en die er plezier in hebben om mensen in beweging te krijgen, te vertegenwoordigen en te binden. Als u uw mening goed kunt formuleren, doortastend bent en bereid bent om samen oplossingen te zoeken voor soms lastige vraagstukken, bent u degene naar wie we op zoek zijn. Uiteraard biedt de AFMP u ondersteuning en faciliteiten om uw vakbondswerk goed te doen. Hebt u interesse, stuur dan een e-mail naar voorzitter@afmp.nl.

Europese verkiezingen
Op 22 mei mogen we opnieuw naar de stembus. Veel mensen overwegen niet te gaan stemmen omdat Europa ‘een ver van mijn bed show’ is. maar juist op het terrein van Defensie zien we méér en méér Europese samenwerking, een onderwerp dat óók in het belang is van Defensiepersoneel. De AFMP staat voor een andere koers voor Europa: een Europa van solidariteit en samenwerking, met een democratische economie van en voor mensen, met gewoon goed werk, duurzame banen, behoud van koopkracht, goede publieke diensten en respect voor fundamentele sociale rechten als vakbondsrechten. Kortom, we willen een socialer Europa. Dat willen we samen met de andere FNV-bonden en onze collega’s van EUROMIL, de Europese organisatie van militaire vakbonden waarbij we zijn aangesloten. Omdat we samen sterker staan! In deze OpLinie een interview met twee kandidaten voor het Europees parlement: Agnes Jongerius en Hans van Baalen. Ik hoop dat ik u kan ‘verleiden’ toch uw stem uit te brengen. Om samen Europa socialer en veiliger te maken.

Tot de volgende OpLinie, of neem een kijkje op www.afmp.nl of op @AnnemarieSnels voor het dagelijkse nieuws.

Hartelijke groet,
Anne-Marie Snels