Anne-Marie Snels Voorzitter

Column

Er zijn mensen die letterlijk doodziek worden van Defensie. Ik las een tweet: ‘PX-10 ontwikkelingen doen bijna vermoeden dat werkgever nog een groter risico vormt dan het vak zelf.’ Ja, daar lijkt het wel op. Want er is opnieuw een gifschandaal bij Defensie met PX-10. Defensie blijkt in 2011, toen het onderzoek naar PX-10 plaatsvond, halve waarheden te hebben verteld. Dat is dus opnieuw een ‘doofpotaffaire’ en na chroom-6 opnieuw een gifschandaal.

Ook de onafhankelijke rol van het RIVM, het instituut dat in 2011 het onderzoek naar PX-10 in opdracht van Defensie deed, staat ter discussie. De AFMP heeft er méér dan genoeg van dat er zo gesold wordt met de gezondheid van medewerkers en wil een structurele aanpak en heropening van het onderzoek. Wij zijn het beu om van het ene naar het andere incident te lopen en via de media iedere keer geconfronteerd te worden met nieuwe feiten. Het gaat om de gezondheid van vele duizenden defensiemedewerkers, en gezondheid is een zeer kostbaar goed waarvoor de werkgever een zorgplicht heeft. U leest alle laatste ontwikkelingen rond PX-10 en chroom-6 in deze OpLinie.

Klachten uit Mali
De AFMP heeft nadrukkelijk alle klachten van het missiepersoneel in Mali opgepakt, dank voor uw signalen. En dat zijn niet een paar klachten, het zijn er veel, van het personeel in Mali, én van partners én van ouders. Ook die problemen zijn onacceptabel en worden opnieuw gebagatelliseerd door Defensie. Er is een breed scala van klachten. Zo is de aanloop naar de uitzending volstrekt verkeerd ingeschat. En er zijn onder meer forse problemen met het sanitair, de hygiëne en de postvoorziening.

Ook de veiligheid is nog steeds niet op orde; naar verwachting zijn de laatste containers pas in het voorjaar van 2015 gereed. Kortom, de leefomstandigheden zijn allerbelabberdst. Het defensiepersoneel verdient beter. Het kan niet zo zijn dat het Defensiepersoneel zelfs tijdens missie de sluitpost op de defensiebegroting is. Over de problemen in Mali blijven wij bij de top van Defensie aan de bel trekken.

Arbeidsvoorwaarden
De centrales voor Defensiepersoneel hebben hun inzet voor de arbeidsvoorwaardenonderhandeling vastgesteld. En ondanks de afspraak dat we vóór 1 oktober zouden starten heeft de werkgever haar huiswerk nog niet klaar. De onderhandelingen beginnen nu pas begin november. Het worden geen gemakkelijke onderhandelingen, met al die lastige dossiers zoals pensioen en het AOW-gat. Wij geven nadrukkelijk de voorkeur aan een nieuw arbeidsvoorwaardencontract met een korte looptijd. Het defensiepersoneel zit te wachten op een duidelijk arbeidsvoorwaardelijk signaal. Hiermee kunnen we onder andere de rechtspositie van militairen structureel verbeteren en een oplossing vinden voor het AOW-gat.

Andere stevige wensen zijn behoud van werk, het opheffen van onredelijke verschillen in de behandeling van medewerkers op het gebied van toeslagen, toelagen en vergoedingen. Onze inzet is te komen tot een snel ‘loonakkoord’ en daarna het oplossen van de grote vraagstukken. Ook over onze arbeidsvoorwaardeninzet leest u meer in deze OpLinie. Daarna zal het even stil worden, want broedende kippen moet je nu eenmaal niet storen.

Als er nieuws te melden is uit het arbeidsvoorwaardenoverleg informeren wij u zo snel mogelijk. Wilt u vaker en sneller informatie over belangrijke onderwerpen? Vul dan op de website www.afmp.nl onder het blokje lidmaatschap /aanmelden nieuwsbrief uw gegevens in. Wat verwacht ik van Defensie?

Wat verwacht ik van Defensie?
Van een werkgever als Defensie verwacht je: transparantie in plaats van doofpotaffaires, géén gifschandalen, géén gebagetelliseer en ontkenning, wél structurele oplossingen voor problemen en vooral dat Defensie zich gedraagt als een goed werkgever. Ik verwacht óók dat Minister Hennis al die lovende woorden richting het personeel nu eens écht gaat omzetten in daden. Want voor mooie woorden koopt u niks. U verdient écht beter, en dat zal de AFMP namens u aan de orde blijven stellen. In het overleg, en in de publiciteit als dat nodig is. Uw belangen en zeker uw gezondheid zijn té belangrijk om die te verkwanselen!