Anne-Marie Snels Voorzitter

De eerste babystapjes zijn gezet

Sinds de laatste verschijningsdatum van de OpLinie is er veel te melden. Zo ligt er eindelijk een eerste deelresultaat rond de arbeidsvoorwaarden bij Defensie. De eerste babystapjes zijn gezet. Ook is de coulanceregeling Chroom-6 gepresenteerd. Beide onderwerpen worden in deze OpLinie uitgebreid toegelicht. Daarnaast bezocht ik de manschappen die op missies zijn in Mali en het Midden-Oosten. Ook hierover treft u een uitgebreide rapportage aan.

Arbeidsvoorwaarden
Na een lang en uiterst moeizaam onderhandelingstraject ligt er een eerste deelakkoord. Maar dat wordt pas een formeel deelakkoord nadat we de achterban hebben geraadpleegd. En zijn we er dan? Nee, dan zijn er twee opties:
1. U gaat (al of niet met tegenzin) akkoord, dan tekenen wij dit eerste deelresultaat en er wordt verder onderhandeld. Dan gaan we praten over de loonstijging, het nieuwe Defensie pensioen, het AOW gat, de nieuwe UKW regeling en een nieuw loongebouw. Daarover zijn nu raamafspraken gemaakt die dan nader ingevuld moeten worden.
2. U zegt (samen met een meerderheid van de leden) ik ga niet akkoord. Of, ‘dit is misschien een mooi begin, maar ga eerst maar eens verder onderhandelen voordat ik akkoord ga, want ik vind dit deelakkoord onvoldoende en er is nog té veel onduidelijk’. Dan zullen wij dat duidelijk maken aan de minister en dit eerste deelresultaat niet tekenen.

Ik lees veel berichten op diverse websites, die zijn niet mals. Ik snap dat u nú al een flinke loonsverhoging had gewild. Maar daarvoor zijn twee partijen nodig, en het Kabinet, inclusief minister Hennis, is allesbehalve ‘ruimhartig’. Het is niet voor niets dat twee andere overheidssectoren, de Politie en het Rijk, al in de actiemodus staan. Houd de website en onze nieuwsbrieven goed in de gaten, er volgt snel meer informatie over de ins- en outs van dit deelakkoord. We willen ook heel graag uw opvatting horen!

Coulanceregeling chroom-6
In 3,5 maand tijd is er onder grote druk een fatsoenlijke coulanceregeling tot stand gekomen. Dit is een eerste stap om het leed en de onzekerheid bij onze leden weg te nemen. Daarmee zijn we er niet. Als uit het onderzoek blijkt dat defensie daadwerkelijk nalatig is geweest zal de schade die mensen hebben geleden doordat ze ziek zijn geworden van het werken met chroom-6 geclaimd én betaald worden. Met deze coulanceregeling verspeelt u niét uw recht om te procederen.

Het is ook goed dat deze regeling niet ‘in beton is gegoten’. Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid om te kijken naar schrijnende gevallen. En mocht uit nieuw onderzoek blijken dat er nieuwe ziektebeelden zijn door het werken met chroom-6, dan gaan we ook daar naar kijken. De onafhankelijke commissie kijkt verder niet alleen naar de problemen uit het verleden, maar ook naar het defensiebeleid in de toekomst. We moeten immers voorkomen dat er in de toekomst nieuwe gifschandalen ontstaan.

Militair betaalt geen VUT-equivalent meer
Er is door de AFMP lang en stevig onderhandeld over de zogenaamde VUT-equivalent. Met ingang van 1 januari 2015 betaalt u hier als militair niet meer voor. U krijgt het teveel betaalde bedrag binnenkort met terugwerkende kracht terug.

Op bezoek in Mali en het Midden-Oosten
Als u de AFMP hebt gevolgd weet u dat er veel te doen was over de missie Mali. Het ‘regende’’ van de zomer klachten bij de AFMP over de slechte werk- en leefomstandigheden in Gao. In het voorjaar trokken we ook al aan de bel omdat we de veiligheidssituatie in Mali dusdanig vonden dat er scherfwerende containers moesten komen. Hoe het er nu voorstaat? Dat kunt u lezen op pagina 20 van OpLinie.

Ik schreef in de kop: dit zijn de eerste babystapjes op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Nu moeten we kijken of het kind écht kan gaan lopen!