Anne-Marie Snels Voorzitter

De truc van Rutte

Helaas geen luchtige, zomerse column, die had ik u graag gegund. Maar er spelen te veel zwaarwegende zaken, zoals de loonruimte-truc die premier Rutte op vrijdag 10 juli zo triomfantelijk presenteerde.

Vlak voor het zomerreces sloot het kabinet een bovensectoraal akkoord met twee centrales van overheidspersoneel, twee CNV-bonden en zonder de FNV (dus ook zonder de AFMP/de ACOP). Dit overheidsakkoord had de bedoeling een doorbraak te forceren in een aantal miserabel lopende CAO-onderhandelingen bij de overheid, de politie, het onderwijs en defensie. Overal werd al lange tijd onderhandeld en bij het rijk en de politie werd al maanden actie gevoerd. De FNV tekende dit akkoord niet.

Premier Rutte presenteerde dit akkoord vlak voor het zomerreces als een fantastisch resultaat, liefst 5,05% loonsverhoging. Maar hij vergat er bij te zeggen dat een groot deel van die 5,05% door uzelf betaald wordt. Want een fors deel van die 5,05% salarisverhoging komt uit een verdere verslechtering van uw pensioen, en pensioen is uitgesteld loon.

Het kabinet wilde al lang de pensioenpremies verlagen, dat verlaagt immers de werkgeverslasten. Maar onduidelijk is wat de effecten van het overheidsakkoord voor u zijn. Duidelijk is wel dat jongeren daardoor maar liefst 15 % minder pensioen opbouwen, en dus nog eens twee jaar langer mogen doorwerken. Dat is voor de AFMP en de andere FNV-bonden niet acceptabel. En als er nog zoveel vragen zijn is het onverstandig om snel te tekenen, dat vonden ook onze kaderleden. Helaas tekenden andere centrales wel, dat was wat ons betreft erg onverstandig. Je sluit toch niet snel even een akkoord waarvan je de gevolgen niet kunt overzien omdat dit kabinet zo nodig met vakantie moet?

Pang, pang, pang

Het was al langer bekend, het munitietekort, maar het bericht haalde toch alle media. Er werd wat lacherig over gedaan. Dat militairen zonder munitie oefenen en 'pang, pang, pang' roepen. U staat er vast niet van te kijken, want waar is er binnen de defensieorganisatie geen tekort aan? Uw werkgever suggereert weer dat het wel meevalt. Het valt niet mee. Zelfs in missiegebieden als Mali is er onvoldoende munitie beschikbaar. Al ontkent defensie dat in alle toonaarden, wij krijgen andere signalen.

Is er geen oplossing? Jawel, de ‘oorlogsvoorraden’ aanspreken, en tegelijkertijd de (tijdrovende) procedures starten om de munitie aan te vullen. Zodat er weer fatsoenlijk geoefend kan worden, waarmee de schietvaardigheid, het moreel én de veiligheid van het defensiepersoneel gewaarborgd wordt. En wat mij betreft moeten het kabinet en de defensietop zich diep schamen dat ze het zover lieten komen.

AOW-gat: kom in actie!

Er ligt een voorlopige oplossing voor het AOW-gat waar we allerminst tevreden over zijn. Meer daarover in de nieuwe OpLinie (nummer 5). De AFMP blijft alle mogelijke middelen benutten om wel tot een goede oplossing komen. Eén daarvan is dat u vooral een bezwaarschrift bij het ABP moet indienen als u dat nog niet hebt gedaan.

Even uw geheugen opfrissen. De afgelopen maanden hebben vele voormalige defensiemedewerkers een verzoek/bezwaar ingediend bij het ABP met als doel de UGM-uitkering door te laten lopen tot aan de AOW-leeftijd en een AOW-gat te voorkomen. Het ABP heeft kennelijk besloten deze uitspraken te negeren en de verzoeken en bezwaren af te wijzen. Hebt u onlangs een brief ontvangen waarin het ABP aangeeft uw verzoek of bezwaar niet te honoreren? Tegen deze brief kunt u binnen zes weken bezwaar of beroep instellen. Onze juristen helpen u graag. Kijk op de website voor informatie: http://www.afmp.nl/inhoud/nieuws/aow-gat-afwijzing-abp-ontvangen.

Het is dus allesbehalve een rustige zomer, ik hoop dat u nog even geniet van een welverdiende vakantie.

Met hartelijke groet,

Anne-Marie Snels

Voorzitter AFMP