Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

De vlam in de pan?

Jeetje, wat een hittegolf overspoelt Nederland! Het is maar goed dat het komkommertijd is en veel mensen vakantie hebben. Voor de mensen die wel werken, hoop ik dat hun werkgever rekening met hen houdt en hen waar mogelijk ontziet.

Vlak voor het zomerreces liepen de onderhandelingen over de uitwerking van eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden voor de zoveelste keer mis. En wat we zelden doen, deden we nu wél: reageren op de communicatie van Defensie. Mocht je het gemist hebben, dan kun je het via deze link nalezen. Defensie blijft maar proberen vakbonden in een kwaad daglicht te stellen en haar eigen straatje schoon te vegen. Daarmee zijn wij eerlijk gezegd helemaal klaar. En ondertussen probeert jullie werkgever mooie sier te maken door in ieder geval wel de eerder afgesproken loonsverhoging uit te betalen. Zij denkt blijkbaar: “Dan houden we iedereen wel even tevreden.” Maar jullie hebben recht op veel méér en daarvoor zullen wij blijven vechten. Dus treffen we met drie centrales (de ACOP, het AC en de CMHF) voorbereidingen voor de procedure bij de Advies- en Arbitragecommissie. De CCOOP heeft ervoor gekozen niet mee te doen met deze adviesaanvraag.

Daarnaast denken we met drie centrales na over de vraag hoe we deze keer uit deze impasse komen. Daarbij werken we prima samen met de Marechausseevereniging, FNV Overheid, VBM, BBTV, KVMO, NOV en KVNRO, de bonden die vertegenwoordigd zijn in de drie centrales.

Vóór 1 januari 2021 moet er ook nog eens een nieuwe cao worden gesloten. Omdat Defensie nu al de eerdere cao-afspraken niet nakomt, sluit ik niet uit dat eerst ‘de vlam in de pan moet slaan’ voordat we een resultaat gaan bereiken. Als Defensie daarvoor kiest, kan zij dat wat mij betreft krijgen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht mogen de beide bewindslieden dan hun borst nat maken! En ik heb de top van Defensie ook al laten weten zelden zo’n onbetrouwbare werkgever te hebben gezien. Lessons learned is helaas ook op cao-gebied nog steeds geen gemeengoed bij Defensie.

Het is dus niet alleen een warme zomer. Er zou ook zomaar sprake kunnen zijn van een warm najaar én winter. Het hangt van de top van Defensie af of zij het zover wil laten komen!