Anne-Marie Snels Voorzitter

Dienstplicht opnieuw invoeren?

Afzwaaiend landmachtchef Leo Beulen zegt vandaag in de NRC dat Defensie de dienstplicht zou kunnen herinvoeren bij toenemend personeelsgebrek. Is hij nu echt vergeten dat de kosten van de herinvoering van de dienstplicht alleen het eerste jaar al 15 miljard euro zijn? Dat is bijna het dubbele van de huidige defensiebegroting. En binnen de hele organisatie knelt het financieel nog steeds zo enorm, dat 15 miljard véél beter en zinvoller besteed kan worden.

Denkt Beulen nu echt dat dit dé oplossing is voor de forse personeelsproblemen waarmee Defensie kampt? De forse leegloop en te lage instroom los je écht niet op met nieuwe dienstplichtigen. Die los je op met marktconforme arbeidsvoorwaarden, modern werkgeverschap, een open cultuur, herstel van vertrouwen en goede huisvesting op de kazernes. Met de nieuwe cao is een eerste stap(je) gezet, maar dat is slechts het begin wat mij betreft.

En zijn de nieuwe dienstplichtigen de werknemers op wie Defensie zit te wachten? Kunnen die alle hiaten vullen van de zeer ervaren medewerkers die de afgelopen jaren zijn vertrokken? Kunnen die een rol spelen binnen de huidige Defensieorganisatie waarvan echt iets anders verwacht wordt dan in de tijden dat we de dienstplicht nog kenden? Ik dacht het niet.

Ik zou dus maar ophouden met filosoferen beste generaal, want van het herinvoeren van de dienstplicht wordt Defensie noch het zittend personeel wijzer.

De AFMP zegt het al langer, en ik zeg het opnieuw, NIET DOEN.