Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Eindspurt mét resultaten

Wat een eindspurt de afgelopen weken! Eerst sluiten we, mede dankzij de leden, samen met de FNV een pensioenakkoord, nu op de valreep voor de zomervakantie een arbeidsvoorwaardenresultaat. We hebben ‘peentjes gezweet’ om dat voor elkaar te krijgen, en niét alleen vanwege de hoge temperaturen. Ik kan inmiddels een boek schrijven over de processen die aan de cao-tafel plaatsvinden. Als ik dat zou doen, komt de werkgever er niet al te fraai van af. Maar laat ik maar constateren dat het resultaat telt. Dáár gaat het om. Ik wil wel kwijt dat er ook deze keer een ware Titanenstrijd geleverd moest worden.

Over het pensioenakkoord en de cao treffen jullie volop informatie aan op deze website. We leggen het cao-resultaat positief voor aan onze achterban. Daar is niet alleen het bestuur het roerend over eens, maar ook onze gekozen kaderleden. We hebben informatiebijeenkomsten in het land belegd en uiteindelijk kunnen alle leden daarna weer hun stem uitbrengen. Doe dat desnoods op de camping als je op vakantie bent, STEM. Want jouw stem is belangrijk voor onze finale afweging. Houd je mailbox goed in de gaten!

Ik durf te stellen dat er een evenwichtig resultaat ligt, waarvan iedereen beter wordt, jong en oud(er), lagere, midden- en hogere inkomensgroepen. Er liggen nu veel concretere én betere afspraken dan in het vorige resultaat. Lees alle informatie op onze website goed. Zit jouw vraag niet bij de Q & A, stel die dan.

Deze cao is wat ons betreft een eerste stap, we zijn er nog niet. Eerste stappen in het Loongebouw moeten leiden tot een nieuw Loongebouw dat 1 juli volgend jaar wordt ingevoerd. We hebben nu al een belangrijke piketpaal geslagen: aanpassingen in het loongebouw mogen er niét toe leiden dat individuele militairen er in salaris op achteruitgaan. Er ligt dus géén blanco cheque. En voordat we tegen dat nieuwe Loongebouw ja zeggen, gaan we jullie opnieuw raadplegen.

Ik wil jullie laten weten dat ik trots ben, op het geduld dat jullie moesten hebben, op mijn collega’s die wederom ‘de benen onder hun kont uitliepen’ om resultaten voor de leden te boeken. Ik hoop van harte dat we 30 juli in het Sector Overleg Defensie een cao kunnen tekenen. Dat merken jullie dan snel in je portemonnee.