Anne-Marie Snels Voorzitter

Genoeg mooie woorden, daden!

Er hangt wat mij betreft een grauwe sluier over het eerste deel van 2015, en dat betreft dan vooral de arbeidsvoorwaarden. Er kwam - zeer moeizaam - een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden tot stand, waar onze leden resoluut nee tegen zeiden. De redenen zijn u bekend: er was géén sprake van een loonsverhoging, al probeert de werkgever die 0,8 % pensioenpremie, die sigaar uit eigen doos waarover we vorig jaar al afspraken maakten, wél zo te verkopen.

En de overige ‘afspraken’ in het deelresultaat zijn boterzacht en moeten nog worden uitgewerkt. Daarbij ontbrak het aan voldoende vertrouwen om nu een handtekening te zetten onder dit onuitgewerkte deelresultaat zonder te weten wat er in het eindresultaat komt te staan. Uiteraard heeft de AFMP deze uitkomst informeel en formeel kenbaar gemaakt aan de andere bonden en de minister. Dat deden we niet alleen als AFMP, maar in ACOP- verband samen met de MARVER en FNV Overheid, daarmee vertegenwoordigen we zo’n 25.000 (ex) defensiemedewerkers.

Helaas bleken we alleen te staan in ons nee. De andere centrales zeiden ja. Ik respecteer die uitkomst. We leven immers in een vrij en democratisch land. Dat is een groot goed wat we 4 en 5 mei jongstleden voor het 70e jaar op rij herdachten en vierden. Ter gelegenheid hiervan hebben uw werkgever en andere kabinetsleden opnieuw uitgesproken hoe belangrijk uw inzet en offers zijn geweest om de vrijheid en democratie te beschermen. En die woorden worden tijdens de komende Veteranendag ongetwijfeld weer herhaald. Helaas zijn dat echter ook woorden die - na vele jaren van onzekerheid, enorme bezuinigingen, het verlies van duizenden arbeidsplaatsen en het hanteren van de nullijn - voor de leden steeds minder betekenis hebben gekregen.

Nu, twee maanden verder, heeft uw werkgever namelijk nog geen enkel voorstel voor verdere loonontwikkeling gedaan. Dat waren dus mooie maar loze woorden van de minister op 16 april (zie artikel arbeidsvoorwaarden op pagina 7). Toen zei ze als reactie op ons nee: “we gaan straks verder praten over nog veel meer loonontwikkeling.” Ik begrijp de reactie van de minister op 16 april dus niet. En u vast ook niet.

Niks doen en lijdzaam afwachten is wat het Algemeen Bestuur van de AFMP betreft géén optie. Waarom niet? Als we de druk rond een loonsverhoging nú niet opvoeren, dan komt er op korte termijn niks terecht van die zo noodzakelijke loonsverhoging. De onderhandelingen over de begroting 2016 zijn nu gaande, we moeten álles in het werk stellen om nú resultaat te boeken voor onze leden. Via een open brief aan de PvdA hebben we de druk wat opgevoerd. De PvdA zegt snel een loonsverhoging te willen voor defensiepersoneel, politie, rijksambtenaren en onderwijspersoneel. Eerst zien, dan geloven. Ik wil die loonsverhoging snel in uw portemonnee zien, daar blijft de AFMP zich voor inzetten.

Vernietigende kritiek op Defensieorganisatie
Hebt u het behoorlijk “vernietigende” rapport over Defensie van de Rekenkamer gezien en het (bijna gelijk - luidende) advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken gelezen? Links en rechts werd terecht, en niet door de eerste de besten, geconstateerd dat Defensie ‘op zijn gat ligt’. In het artikel ‘Defensie kraakt in zijn voegen’ (pagina 4 van OpLinie) kunt u het nodige lezen over de kritiek van de Algemene Rekenkamer op de Defensieorganisatie. Dan kan Minister Hennis in haar weblog wel roepen: ‘Blijven bouwen’, maar dat lijkt mij ‘a Hell of a job als je kijkt naar de deplorabele toestand waarin Defensie verkeert.

Aan de medewerkers ligt het niet, laat dat duidelijk zijn. Ik verbaas me keer op keer hoe die met beperkte middelen en menskracht, en veelal tegen een karig loon, nog zo veel prestaties neerzetten. Daarvoor chapeau! Maar wil Defensie weer écht een rol van betekenis krijgen? Dan moet er zo’n 3 á 4 miljard bij op de Defensiebegroting. En let wel, niet alleen naar materieel, óók naar personeel. De tijd van mooie woorden is voorbij, ik wil nu daden zien!

Met hartelijke groet,

Anne-Marie Snels

Voorzitter AFMP