Anne-Marie Snels Voorzitter

Haagse herrie

Je hebt het vast meegekregen, die ‘herrie in het Haagse’ in de afgelopen weken. Ik zet enkele feiten op een rij:

- Minister Bijleveld kwam in een Kamerdebat over de 70 burgerslachtoffers in Irak in 2015 fors onder vuur te liggen en kreeg een motie van wantrouwen van bijna de gehele oppositie.
- Minister-president Rutte verklaarde ‘dat hij niets wist en niet geïnformeerd was’.
- Fractievoorzitter Rob Jetten van D66 benadrukte in een interview dat Defensie het vertrouwen weer moet terugwinnen en als ze missies gaan doen een krappe meerderheid onvoldoende is.
- Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk van Denk ging in het Kamerdebat enorm over de schreef door militairen als moordenaars weg te zetten.
- En ondertussen kwam de begrotingsbehandeling Defensie flink in de verdrukking.

En ja, daar vind ik allemaal wat van. Moeten we ons niet gaan afvragen hoe ver de ministeriële verantwoordelijkheid voor het beleid van je voorganger moet reiken? Waarom lichtte voormalig minister Hennis, nadat ze de Tweede Kamer fout geïnformeerd had over de burgerslachtoffers, de commissie ‘Stiekem’ niet in toen de waarheid boven tafel kwam? Dan waren dit debat en alle ‘herrie’ daarom heen, waarschijnlijk niet nodig geweest. Méér openheid als er burgerslachtoffers vallen, is ook gewenst, zolang de veiligheid van het defensiepersoneel maar is gewaarborgd. In veel andere landen is die openheid er namelijk wel.

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 65% van de Nederlanders Rutte niet gelooft. Dat zegt genoeg denk ik.

Rob Jetten verdient een lesje bijscholing over de besluitvorming rond missies. Bovendien moet niet Defensie het vertrouwen terugwinnen, maar de politieke en ambtelijke top van Defensie. Want als er iemand niets te verwijten valt, dan zijn het de militairen en burgermedewerkers!

Selcuk Öztürk kreeg er gelukkig van bijna de hele Tweede Kamer fors van langs voor zijn boute uitspraken. Wat mij betreft zijn dergelijke uitspraken een Kamerlid onwaardig. Oók zou het in mijn ogen zo moeten zijn dat je als Kamerlid binnen de muren van de Tweede Kamer niet álles kunt zeggen. Wij hebben niet voor niets fel gereageerd op social media.

Dan de Defensiebegroting, die kwam door dit alles flink in de verdrukking. En die begroting levert een fors probleem op, drie centrales deden daarom een fors beroep op de Tweede Kamer om Defensiepersoneel nu écht op 1 te zetten door extra geld vrij te maken voor een nieuw marktconform loongebouw. Helaas kregen moties onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Dat betekent dat we nu elders druk gaan zetten om dat wel te regelen. Een nieuw marktconform loongebouw zónder extra geld gaat hem namelijk niet worden! Werk aan de winkel dus, wordt vervolgd.