Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Het Pensioenakkoord

Al 10 jaar lang sleept het pensioendossier voort. Het leidde tot grote verdeeldheid binnen de FNV, maakte slachtoffers en uiteindelijk sloot het toenmalige kabinet met een deel van de Tweede Kamer in 2012 het Kunduz-akkoord waarmee we allemaal veel slechter af waren.

Sindsdien werden de pensioenen niet geïndexeerd, werden de fiscale kaders voor de pensioenen ingeperkt waardoor bijvoorbeeld de eindloonregeling van militairen steeds slechter werd, liep de AOW-leeftijd steeds verder op en dreigen nu forse kortingen bij een aantal grote pensioenfondsen. Daar werd én wordt niemand beter van.

Vorig jaar was het kabinet bereid om weer met vakbonden en werkgevers te praten, maar liepen de onderhandelingen opnieuw stuk. Na flinke pensioenacties ligt er nu een principeakkoord waar alle leden zich over mogen uitspreken. Een principeakkoord met afspraken over pensioen, AOW en ‘zware beroepen’.
Ten opzichte van de stukgelopen onderhandelingen vorig jaar zijn er twee belangrijke verbeteringen. Er is een oplossing voor zware beroepen én de AOW-leeftijd wordt eerst bevroren en stijgt daarna minder snel dan eerder het geval was. Dit betekent dat iedereen, ook jongeren, eerder met pensioen kan.

Daarnaast wordt het pensioenstelsel aangepast, dat gaat er toe leiden dat het pensioen voor iedereen beter én eerlijker wordt, voor jong én oud. De kans op indexeringen wordt hoger, dat is niet alleen goed voor de gepensioneerden, maar voor iedereen die nu of in de toekomst pensioen opbouwt. En als er onverhoopt toch gekort moet worden, kan dat over 10 jaar worden uitgesmeerd, daardoor kunnen eventuele kortingen laag blijven. Onder druk van de FNV houden we ook een solidair pensioenstelsel, er komen géén persoonlijke pensioenpotjes. Er is met de hervorming van het pensioenstelsel nog wel een groep die er mogelijk slechter van af kom, de pakweg 40- á 50-jarigen. Daarvoor is afgesproken dat er goede compenserende maatregelen komen. Ook daarvoor heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld.

Fors pluspunt is óók dat de RVU-boete (tijdelijk) flink naar beneden gaat. Daarmee worden de kosten voor Defensie stukken lager. Ook de kosten voor de 100% aanvulling van het AOW-gat bij Defensie worden lager, omdat de AOW langzamer stijgt. Dat geld betaalt Defensie nu uit de personele begroting, en gaat dus ten koste van de arbeidsvoorwaardenruimte. Als dat geld vrijvalt, moeten we in staat zijn om wél een goede cao af te sluiten die recht doet aan onze inzet. Nadeel is wel dat deze maatregel voor 5 jaar is afgesproken, dus tijdelijk is. Wij blijven strijden voor volledige afschaffing van de RVU- boete bij Defensie, die wordt onterecht opgelegd!
Iedereen moet zelf een afweging maken wat hij of zij van dit pensioenakkoord vindt. Breng vooral je stem uit! De FNV-onderhandelaars vinden dit akkoord goed te verdedigen. Dit is nu het meest haalbare volgens de FNV-onderhandelaars. In ieder akkoord zitten plussen en minnen. Bedenk ook wat voor jou de gevolgen zijn als er geen akkoord wordt getekend.

We zijn er overigens nog niet helemaal met dit akkoord, een aantal zaken moet nog worden uitgewerkt in een stuurgroep. Daar zit de FNV mee aan het stuur, samen met het kabinet en de werkgevers. Er zijn concrete doelen geformuleerd die iedereen onderschrijft en waarvoor ook in de Tweede Kamer voldoende draagvlak is. Met dit pakket zijn vele miljarden euro’s gemoeid, waarvoor het kabinet geld uittrekt.

Lees alle info over het pensioenakkoord op onze website, in onze nieuwsbrief en op social media. En stem, want ook jouw stem telt!