Arjen Rozendal Sectorhoofd Marine / Burgerpersoneel

Hoe denk jij over capaciteitsmanagement?

Het afgelopen winterverlof is voor de meesten alweer een verre herinnering. Hopelijk hebben jij en je naasten fijne feestdagen gehad en laten we samen hopen dat het een voorspoedig 2022 wordt! Het schijnt dat we weer een nieuwe minister en staatssecretaris van Defensie hebben in de persoon van respectievelijk Kajsa Ollongren en Christophe van der Maat. Hopelijk hebben zij niet al te veel tijd nodig om zich de defensiewereld eigen te maken, want er ligt nog wel het een en ander dat voortvarend moet worden opgepakt.

Gelukkig hebben we voor de meeste zaken onze minister of staatssecretaris helemaal niet nodig. De enige noodzaak is eigenlijk dat we een officieel geïnstalleerde regering hebben en daarmee een minister met mandaat. 

Naast de grote en algemeen bekende dossiers die al langer op de overlegtafel liggen, maak ik me ook zorgen om het gebrek aan basiskennis en soms het gebrek aan specifieke knowhow binnen de defensieorganisatie. Deze kennis is nodig voor een goed verloop van de dagelijkse processen en moet er voor zorgen dat jullie als defensiemedewerkers in je rechten worden gekend. Nu zie ik juist dat jullie rechten met voeten worden getreden en dit brengt schade toe aan defensiemedewerkers. Hierbij gaat het zowel om burgerpersoneel als om militairen.

Ik doel vooral op het totale gebrek aan capaciteitsmanagement (CM) binnen de gehele defensieorganisatie. In mijn ogen is dit het meest zichtbaar binnen DOSCO. Eerder vertelde ik in deze nieuwsbrief al over onze inzet bij DVVO, maar ook bij verschillende eenheden van DBBO is het schrijnend om te zien hoe daar met (rechten van) het personeel wordt omgesprongen.

Het meest recente voorbeeld is FBD, waar medewerkers zelf hun roosters moeten maken. Helemaal prima die zelfsturende teams, maar als het je baas niet uitkomt, sta je vervolgens alsnog met lege handen!

Als ik het voor het zeggen had, zou er een team CM komen, bestaande uit diverse specialisten op dit terrein. Dit team moet ‘kader stellend’ zijn en eenheden helpen bij het inrichten van een goed en tijdig werkend planningsproces, desnoods vanuit een dwingende rol. Dit helpt ook om de aanwezige personele gaten zichtbaar te maken. Leidinggevenden kunnen dan daadwerkelijk verantwoording (af-)dragen en verantwoorde keuzes maken over enerzijds het personeel en anderzijds de operatie of het product.

Vind jij dat het op jouw werkplek helemaal niet loopt zoals het eigenlijk zou moeten en heb je een uitgesproken mening over capaciteitsmanagement? Laat mij dit dan weten via mijn e-mailadres arozendal@afmp.nl!