Ton van den Berg Voorzitter

Jullie denkkracht

Na wat aanvoelde als een eeuwige herfst, is eindelijk de zomer aangebroken. De zon die schijnt uitbundig en de wereld ziet er weer zonnig uit. Ook wat betreft COVID-19 ziet de toekomst er rooskleurig uit. Het vaccinatietempo is flink opgeschroefd en de ziekenhuizen stromen leeg. Dit is te merken op de weg; de filemeldingen worden iedere dag langer en mensen gaan weer meer naar het werk.

COVID-19 legde veel zaken bloot in de maatschappij, maar heeft ook veel interessante inzichten opgeleverd. Werk blijkt niet altijd een locatie te zijn, maar een activiteit. Een uur heen en een uur terug in de auto voor een vergadering klinkt ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Vergaderen via Microsoft Teams blijkt effectief en doelmatig.

Toch moet ik zeggen dat ik het contact met mijn collega’s bij de AFMP en de collega’s bij Defensie mis. Met name de gesprekken bij de koffieautomaat zijn wat dat betreft goud waard. Daar hoor je namelijk wat er echt leeft op de werkvloer. Daar heb je het over hoe het thuis gaat en hoor je wat er in mensen omgaat. Daar kan de espressomachine in mijn keuken niet aan tippen.

Over koffie gesproken; halverwege mei hebben de gezamenlijke vakbonden koffie gedronken met de Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie Defensie, vertegenwoordigers van de Defensietop en medewerkers van de HDP. Het was goed om op een laagdrempelige wijze van gedachten te kunnen wisselen over de staat van Defensie, over de uitdagingen van de defensiemedewerkers en over het uitblijven van een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Een paar weken terug hebben we gecommuniceerd dat we opnieuw koffie gaan drinken met Defensie om te kijken of er ruimte is om de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden opnieuw voort te zetten. Op het moment van schrijven van deze blog weet ik niet of deze gesprekken resultaat hebben, maar het is in ieder geval goed om in gesprek te blijven met elkaar.

Het ontbreken van een arbeidsvoorwaardenakkoord is niet de enige uitdaging voor defensiemedewerkers. De staatssecretaris stuurde een brief over de HR-transitie aan de Tweede Kamer, er wordt gewerkt aan de functiewaarderingssystematiek, het loongebouw Defensie is aan herziening toe en er lopen vele reorganisatietrajecten. Als vakbonden horen we betrokken te zijn bij alle trajecten waaraan rechtspositionele gevolgen voor het defensiepersoneel zijn verbonden. Dat vraagt veel van ons, maar ook van Defensie.

Het is belangrijk om in contact te blijven met jullie, de leden, om te horen wat jullie van alle ontwikkelingen vinden. Zoek contact met kaderleden. Of nog beter, word actief binnen de vakbond! We kunnen jullie energie en denkkracht goed gebruiken, om onze vereniging nog sterker te maken en jullie stem te laten horen aan de overlegtafels. Wil je actief worden? Meld je dan bij onze sectorhoofden of stuur een mail naar info@afmp.nl. Samen staan we sterker!