22 februari 2021

Laat jouw stem horen via onze cao-enquête!

Hoe moeten we volgens jou op de cao-impasse met Defensie reageren? Dit is de centrale vraag in een enquête die alle Defensiebonden aan hun leden stellen. Als AFMP-lid kun je deze korte enquête invullen. Check hiervoor de AFMP-nieuwsbrief met de enquêtelink die je vandaag hebt ontvangen of ga naar onze ledenapp. Jouw deelname is belangrijk, omdat de uitkomst gebruikt wordt bij het bepalen van onze vervolgstappen. Stappen voor een betere cao, die we bij voorkeur als gezamenlijke bonden gaan zetten!

Eind december liepen de onderhandelingen over een nieuwe Defensie-cao die op 1 januari 2021 moest ingaan vast. Het – inmiddels demissionaire - kabinet Rutte III bleek niet bereid minister Bijleveld het benodigde extra geld te verstrekken om aan onze arbeidsvoorwaardeneisen, waaronder de looneis maar ook andere verbeteringen voor het Defensiepersoneel, te voldoen. Ook wilde de minister geen extra financiële ruimte binnen de Defensiebegroting beschikbaar stellen. We informeerden je hierover al in december en januari via o. a. onze website en social media. Bekijk bijvoorbeeld dit artikel.

Informatie stuklopen cao via Webinar
Omdat we vanwege COVID-19 de kazernes niet in konden om iedereen te informeren, hebben we onze leden via een drukbezocht Webinar geïnformeerd. Ook daarna is het Webinar via de terugkijkoptie nog volop bekeken. Terugkijken kan nog steeds via onderstaand YouTube-filmpje.

Brandende vraag
Welke stappen moeten we nu gaan zetten om de cao-impasse met Defensie te doorbreken? Die brandende vraag mag jij als AFMP-lid beantwoorden. Wat vind jij van het huidige cao-bod van Defensie? Denk je dat er acties nodig zijn om tot een acceptabeler bod te komen of vind je het bod van Defensie wel acceptabel? Realiseer je wel dat veel defensiecollega’s er in hun loonzakje dan helemaal niks op vooruitgaan en dat zij er door hogere lasten mogelijk zelfs op achteruitgaan. Geef antwoord op de enquêtevragen en bepaal mede de weg die we straks gaan bewandelen. Laat daarom nu jouw mening horen via de cao-enquête, dit kost je slechts enkele minuten!

Bekijk de vandaag verstuurde AFMP-nieuwsbrief of ga naar de ledenapp en vul onze enquête in. Dit kun je doen tot en met vrijdag 5 maart 17.00 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om jouw stem uit te brengen. In de week van 8 maart t/m 12 maart berichten we je over de uitkomsten van de enquête en de vervolgstappen.

Heb je geen nieuwsbrief ontvangen en onze app niet gedownload, en wil je toch deelnemen aan onze enquête? Stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie van de AFMP, zodat je alsnog kunt deelnemen!

Meer over:
CAO