Anne-Marie Snels Voorzitter

Niet met twee maten meten!

De afgelopen tijd stond vooral in het teken van de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen. En op het moment dat deze OpLinie op de drukpers ligt, zijn wij in gesprek met de minister om de uitkomst van het eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden te delen. De AFMP achterban zei zeer resoluut NEE tegen dit eerste deelresultaat. En deelde ons daarnaast vaak zeer uitgesproken opvattingen mee. Over de uitkomst van onze achterbanraadpleging informeren we u in deze OpLinie en informeerden we u ook eerder deze maand al via onze website en via een nieuwsbrief. En daarover ontstond ‘gedoe’, bij andere bonden én de werkgever.

Daar was ik verrast over. Want blijkbaar mag de ene voorzitter wél communiceren dat hij achterbanberaad niet nodig vindt en dat zijn bond instemt met het resultaat? En dat al binnen een week nadat de het eerste deelresultaat er lag. En blijkbaar mag een minister van Financiën wél op de tv roepen dat er een ‘cao’ Defensie ligt terwijl we nog niet zouden communiceren? En als ik dan het geluid van u, van mijn achterban die zorgvuldig is geraadpleegd, laat horen mag dat ineens niet? Ik doe niets meer en minder dan uw stem laten horen, de uitkomst van een democratisch proces zoals we dat samen binnen de vereniging hebben gelopen. Ik respecteer mijn achterban, en anderen moeten vooral niet met twee maten meten! Je mag blijkbaar wél op ieder moment ja en hoera roepen, maar kritiek moet je voor je houden?

Gesuggereerd werd dat wij afspraken overtraden om niet te communiceren tot het overleg met de minister. Laat ik duidelijk zijn, die afspraken zijn nu niet gemaakt en ook niet in het verleden. Ja, ook ik ben van afspraak = afspraak, maar als er geen afspraak ligt is er niets om ons aan te houden. Het leek me goed dit nog eens aan u uit te leggen, zodat u ook van uw voorzitter hoort hoe de vork werkelijk in de steel zit, naast alle ‘ruis op de werkvloer’. En houd vooral de website in de gaten, want ook tussen de OpLinies door gaan we u uiteraard op de hoogte houden van de stand van zaken bij de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen.

Gevarengeld
Enige weken terug kwam in de publiciteit dat militairen gevarengeld zouden willen. Ook de AFMP werd om een reactie gevraagd. Het ging volgens de journalisten vooral om gevarengeld gedurende missies. Eerlijk gezegd ben ik er hier geen voorstander van. Want geldt dat dan alleen voor een militair op een “gevaarlijke” missie? En waarom niet voor de EOD-er die hier wel een gevaarlijke bom onklaar moetmaken? Of voor de marechaussee die in Nederland een vuurwapen gevaarlijke verdachte moet aanhouden? Het beroep van militair brengt nu eenmaal gevaar met zich mee. De militair moet daarbij maximaal beschermd worden door de beste middelen en óók goed beloond worden, met een goed salaris én toeslagen. En dat dat salaris beter moet en de toeslagen onder de loep moeten worden genomen, dáárover zijn we het denk ik eens, en dat is onderdeel van een (moeizaam) arbeidsvoorwaardentraject.

Zorgen bij het thuisfront
Niet alleen militairen maken zich zorgen om hun baan en arbeidsvoorwaarden, ook “het thuisfront” heeft regelmatig zorgen als hun partner of kind op missie is. Dat lieten ze horen via de thuisfrontenquête die de AFMP onlangs hield. We vroegen mensen naar hun ervaringen voor, tijdens en na de uitzending. Onze conclusie is: we moeten van confectie naar maatwerk. Belangrijk daarbij is dat Defensie maatregelen neemt die ervoor zorgen dat uitzendingen qua vertrek en terugkeer meer planmatig verlopen Verder vindt óók het thuisfront de uitzendbescherming van belang. We zullen de enquête-uitkomsten en aanbevelingen gaan delen met de werkgever en politici, om zo tot een beter “thuisfront-beleid” te komen. De uitkomsten kunnen de minister in ieder geval behulpzaam zijn bij het waarmaken van haar toezeggingen aan de Tweede Kamer. Wilt u meer weten? Lees dan het artikel ‘Enquête thuisfront wijst uit: Meer maatwerk nodig’ in de OpLinie.

Met collegiale groet,

Anne-Marie Snels