1 april 2022

Nieuwe militaire kinderen verzekerd bij DSW

Kinderen die nu bij Zorgzaam zijn verzekerd, blijven bij dezelfde zorgverzekeraar. Per 1 januari 2023 gaan deze kinderen uiteindelijk over naar zorgverzekeraar DSW. Vanaf 1 april dit jaar worden nieuwe ‘militaire kinderen’ - kinderen van wie de ouders beiden militair zijn of bij een éénoudergezin met een militaire ouder –verzekerd bij DSW. Het gaat om kinderen die na deze datum worden geboren. Broertjes en zusjes van na 1 april geboren ‘militaire kinderen’ kunnen desgewenst eerder overstappen naar deze zorgverzekeraar.

Het is in Nederland gebruikelijk dat kinderen voor hun zorgverzekering met hun ouders worden meeverzekerd. Bij ‘militaire kinderen’ kan dat echter niet. Zij vallen buiten de Zorgverzekeringswet en zijn verzekerd bij Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Deze verzekering is alleen bedoeld voor militairen. Tot op heden zijn ‘militaire kinderen’ verzekerd bij Zorgzaam. Dit is echter niet langer mogelijk. Om een nieuwe zorgverzekering voor hen te garanderen, heeft de SZVK afspraken gemaakt met zorgverzekeraar DSW.

Tijdige info
Per 1 april 2022 worden nieuwe, vanaf deze datum geboren ‘militaire kinderen’ dus bij DSW verzekerd. Voor kinderen die nu als ‘militair kind’ bij Zorgzaam zijn verzekerd, verandert er dit jaar nog niets. Zij worden vanaf 1 januari volgend jaar ook bij DSW verzekerd. Hun ouders zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. Via deze link vind je meer informatie over de zorgverzekering voor ‘militaire kinderen’.

Regel zorgverzekering digitaal  
Krijg je als militaire ouder(s) na 1 april dit jaar een kind? Regel de DSW-zorgverzekering dan bij voorkeur digitaal. Ga hiervoor naar het aanmeldformulier via deze link of bel dit telefoonnummer: 088- 0270700. Op de website van de SZVK vind je via deze link onder het kopje ‘Militaire kinderen’ antwoorden op veelgestelde vragen over de zorgverzekering van deze kinderen.

Meer over:
SZVK