Dik de Jonge Sectorhoofd PA

Ouderen in de kou

Postactieve leden komen in principe niet meer op een defensielocatie. Ik kan daarom als sectorhoofd niet even bij een groep leden langs gaan zoals we dat bij leden in actieve dienst doen. Daarom organiseert de AFMP twee keer per jaar door het hele land bijeenkomsten voor de postactieve leden. De voorjaarssessie hebben we inmiddels bijna achter de rug. Deze bijeenkomsten zijn voor mij als sectorhoofd postactieven bijzonder nuttig. We hebben het vooral over onderwerpen die de postactieven interesseren en raken. Hoe kan het ook anders dat we het altijd wel over pensioenen hebben.

Dit voorjaar was het pensioen op twee manieren onderwerp van gesprek. Allereerst het gemis van een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Een eventuele nieuwe regeling voor militairen raakt de huidige gepensioneerden niet, maar heeft natuurlijk wel invloed op de pensioenopbouw van de UGM’ers.

Daarnaast staat het Nederlandse pensioenstelsel ter discussie. Eén van de speerpunten in het huidige pensioenoffensief van FNV is koopkrachtbehoud. Dit is uiteraard van groot belang voor onze gepensioneerde leden.

Tijdens de afgelopen bijeenkomsten is ons opgevallen dat met name de gepensioneerde leden zich steeds meer laten horen, en de reacties steeds heftiger worden. Men begrijpt er niets van dat al jaren achtereen wordt beweerd dat ons pensioenstelsel niet langer houdbaar is. Men is boos en komt met voorbeelden over gepensioneerden die soms zelfs bijbaantjes moeten nemen om nog een beetje geld over te houden. Dit gebruiken ze om nog leuke dingen te kunnen doen of om te sparen voor grote uitgaven. Let wel, de wasmachine die stuk gaat valt daar dus ook onder!

De rekenrente ziet men als boosdoener. Die zorgt er voor dat er al meer dan 10 jaar geen indexatie van de pensioenen heeft plaatsgevonden. Hierdoor praten we over een koopkrachtdaling van meer dan 14%. Men heeft geen goed woord meer over voor de vertragingsstrategie en de minachting voor de ouderen door de huidige en voorgaande regeringen. Daar waar werkenden er nog enigszins op vooruitgaan, gaat het voor de gepensioneerden alleen maar bergafwaarts.

De acties die de bonden organiseren vinden veel bijval van de gepensioneerden en de bereidheid om mee te doen neemt toe. De roep om meer duidelijkheid over de toekomst van ons pensioen en de kritische geluiden over de rekenrente worden steeds sterker. Ieder verhaal moet duidelijk en zichtbaar worden en de druk op de regering en De Nederlandsche Bank moet vergroot worden. De andere kant van het verhaal over pensioenen wordt veelal weggemoffeld en dat is niet langer acceptabel. Schandalig eigenlijk voor een democratie die we beogen te zijn.
Meer weten over het huidige pensioenstelsel en de werkelijkheid over rekenrente? Kom in het najaar naar één van de bijeenkomsten van de AFMP. De data zijn te vinden op de website (agenda) of in ons blad.