31 mei 2021

RIVM: ‘Defensiepersoneel kwam overal in aanraking met chroom-6’

Tussen 1970 en 2015 kunnen (oud-)medewerkers in de hele defensie-organisatie in aanraking zijn gekomen met chroom-6. Er zijn destijds onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen en daardoor kunnen zij ziek zijn geworden. Hierbij ging het om personeel dat zelf onderhoudswerk aan legermaterieel verrichte, maar ook om mensen die regelmatig in de werkplaatsen kwamen, zoals leidinggevenden en schoonmakers. Dit zijn de belangrijkste conclusies op basis van het vervolgonderzoek van het RIVM naar chroom-6 bij Defensie, waarvan vandaag de resultaten bekend zijn gemaakt.

Na een eerder onderzoek in 2018 concludeerde het RIVM al dat medewerkers op de zogeheten POMS-locaties aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daarvan mogelijk ziek zijn geworden. De afgelopen periode deed het RIVM onderzoek naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties. Opnieuw zijn de onderzoeksconclusies niet mals.
“De AFMP is echter niet verrast door de vandaag gepubliceerde onderzoeksresultaten,” zo zegt AFMP-voorzitter Ton van den Berg. “Veel werkzaamheden en arbeidsomstandigheden die op de POMS-locaties gangbaar zijn, zie je namelijk ook terug op andere locaties binnen Defensie. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan onderhoudslocaties.”

Uitgebreide regeling
Samen met collega-defensiebond VBM is de AFMP van mening dat (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 snel en eenvoudig een uitkering moeten ontvangen als compensatie voor de geleden schade. “Belangrijk is dat zij hiervoor niet eerst een lange en gecompliceerde schadeclaimprocedure moeten doorlopen,” benadrukt Van den Berg. “Gelukkig hebben wij als bonden al in 2018 een uitkeringsregeling voor (oud-)medewerkers op de POMS-locaties afgesproken met Defensie. In gezamenlijkheid is deze regeling nu uitgebreid naar álle (oud-)medewerkers van Defensie die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6.”
Defensiemedewerkers met een aandoening die op de RIVM-lijst staat vermeld en die in voldoende mate zijn blootgesteld aan chroom-6, maken aanspraak op een uitkering. Ook nabestaanden die aan deze criteria voldoen kunnen hierop rekenen.

Meer informatie
Meer informatie over het vandaag gepresenteerde RIVM-onderzoek vind je op www.informatiepuntchroom6.nl. Ook kun je contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 via e-mail (infoc6&carc@caop.nl) of telefoon: 070-3765476. Dit informatiepunt is telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

Meer over:
Chroom-6