Arjen Rozendal Sectorhoofd Marine / Burgerpersoneel

Serious (no) request

Militairen die de keuze hebben, kunnen sinds 3 december van het afgelopen jaar hun keuze voor de oude Dienstregeling (oDER) of de nieuwe Dienstregeling (nDER) kenbaar maken in Selfservice. Bij het eerder gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensiepersoneel is afgesproken dat de oDER-keuze nu ligt op drie jaar voor de datum Leeftijdsontslag Militairen (LOM) oDER. Deze keuze staat dan ook vast.

Als sectorhoofd constateer ik helaas dat diverse leden zich de afgelopen tijd hebben laten verleiden om hun keuze of de herziening van hun eerdere gemaakte keuze via een rekest kenbaar te maken aan het Dienstencentrum Human Resources (DCHR). Het DCHR beschouwt zo’n rekest onterecht als dé onherroepelijke keuze. Dit is absoluut niet wat er bij het sluiten van het arbeidsvoorwaardenakkoord is afgesproken! Een afspraak die het DCHR volstrekt lijkt te negeren, is dat je een gemaakte keuze eenmalig mag wijzigen. Je kunt als het ware even op de resetknop drukken om daarmee drie jaar voor het LOM oDER definitief te kunnen kiezen.

Militairen met een LOM oDER in 2023 en later kunnen via de Selfservice-app hun keuze kenbaar gaan maken. Militairen in de rang van kolonel hebben die app niet, maar kunnen met de MD-groep een afspraak maken over hun ontslagdatum. Als je geen andere keuze maakt, dan blijft het eerdere besluit staan. Je ontvangt een bevestiging van jouw (herziene) keuze. In de Selfservice-app wordt uiteindelijk zichtbaar met welke ontslaggrond jij de dienst verlaat.

Uiteraard heb ik het DCHR gevraagd waarom ze deze rekesten heeft aangemerkt als dé onherroepelijk keuze? Het DCHR beroept zich naar eigen zeggen op een nota van de Hoofddirectie Defensiepersoneel (HDP), die naar mijn overtuiging op dat punt volstrekt onjuist is. Mijn dringende advies aan jou is dan ook om absoluut geen rekest in te dienen over je keuze voor oDER. Doe dit ook niet als je gebruik wilt maken van je eenmalige recht op herziening van je eerder gemaakte keuze, maar neem de Selfservice-app ter hand voor het doorgeven van jouw keuze! Heb je dit per abuis al wel gedaan? Probeer het rekest dan terug te halen. Jouw huidige ‘status’ en keuze zijn terug te vinden in de app.