Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Uitwerking pensioenakkoord bijna rond!

Vorig jaar juni konden de leden hun stem uitbrengen over het pensioenakkoord. Met een zeer ruime meerderheid stemden de FNV-leden voor. Dat was ook zo bij andere vakbonden, werkgevers en politiek. Sinds vorige week vrijdag ligt de uitwerking van datzelfde pensioenakkoord op tafel en moeten bonden, werkgevers en de politiek beoordelen of ze hiermee akkoord kunnen gaan. De FNV stelde zich een aantal doelen en ik constateer dat die doelen gehaald zijn.

Als het Ledenparlement van de FNV a.s. vrijdag ja zegt, en andere partijen dat in meerderheid ook doen, kunnen we na 10 jaar bakkeleien écht stappen gaan zetten naar een steviger basis onder ons pensioen waarbij de koopkracht beter gegarandeerd is.

Dat is hard nodig, want de wereld is veranderd. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is het ook al crisis in pensioenland. Tien jaar geleden hoopte de vakbeweging dat de pensioenfondsen, die er toen al slecht voor stonden, zouden opkrabbelen. De rente was al laag en iedereen hoopte natuurlijk dat die fors zou gaan stijgen. Het tegendeel bleek waar, de rente daalde nog verder ende pensioenpremies stegen. De beleggingen leverden weliswaar winst op, maar dat woog niet op tegen het effect van de lagere rente. Dus werden pensioenen jarenlang niet verhoogd en bij een aantal pensioenfondsen zelfs verlaagd. Gepensioneerden leverden flink koopkracht in de laatste 10 jaar. Ook de pensioenopbouw van werkenden werd minder, maar zij merken dat straks pas in hun portemonnee.

10 jaar lang was de vakbeweging al in gesprek én in actie om een beter pensioen af te dwingen en af te spreken. Met als positief resultaat het pensioenakkoord vorig jaar en de uitwerking nu. Er is geen keus, we moeten wel nieuwe spelregels afspreken om ervoor te zorgen dat iedereen straks nog een fatsoenlijk pensioen heeft waarbij de koopkracht beter gegarandeerd is dan nu en de premies niet voortdurend blijven stijgen. Want aan die stijgende premie betalen ook werknemers mee. We willen ‘ons’ pensioen ook graag collectief blijven regelen én transparanter maken, ook dat zit in de uitwerking.

Opnieuw hoor je nu de term casinopensioen vallen,, dat we zouden gokken met jullie pensioen. Maar de pensioenen zijn onder de huidige regels nu al zó onzeker, dat je net zo goed over je huidige pensioen kunt zeggen dat het een casinopensioen is. We stappen in de nabije toekomst over naar delen in het pensioenvermogen in plaats van pensioentoezeggingen die we nu niet kunnen waarmaken. Doorberekeningen van het ABP en een aantal andere pensioenfondsen laten zien dat we met het nieuwe stelsel écht beter af zijn. Het pensioen wordt veel stabieler dan nu. Als partijen akkoord gaan, wordt tussen 2022 en 2026 een grote hervorming van het pensioenstelsel doorgevoerd. Een reeks maatregelen moet ervoor zorgen dat niemand er bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling op achteruitgaat. Er mogen geen ‘pech-en-geluk- generaties’ ontstaan, voor jong én oud moet er nu én in de toekomst een goed pensioen blijven. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt om zonodig te gaan compenseren als het voor bepaalde groepen toch niet goed mocht gaan uitpakken. 

Bovendien liggen er bijvoorbeeld mooie afspraken over onder meer het bevriezen van de AOW tot 2022, het vertragen van de verhoging van de AOW en rond het deels afschaffen van de RVU-boete, wat we aan de defensietafel in het kader van ‘zwaar werk’ nog wel moeten regelen. De FNV-doelen zijn met het huidige pakket aan maatregelen wat mij betreft bereikt. Ik hoop dus van harte dat het Ledenparlement van de FNV vrijdag JA zegt! Dan is er nog veel werk aan de winkel de komende jaren, daar zijn we als vakbonden zelf bij én we sturen mee!

Wil je meer weten? Komende dagen komen er Q & A’s op de website!