17 mei 2024

Voorlichtingen over transitieplan van start

In het kader van het wettelijke hoorrecht mochten verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers van pensioenfondsen onlangs hun oordeel geven over het concept-transitieplan waarin de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. De feedback van de Pensioenkamer hierop duurde langer dan verwacht. Dit leidde tot uitstel van het Sectoroverleg Defensie (SOD) hierover. Tijdens het SOD op 7 mei jl. bereikten Defensie en de bonden een onderhandelaarsresultaat rond het transitieplan. In de aanloop naar onze op 28 mei startende achterbanraadpleging hierover gaan wij het land in om je uitgebreid voor te lichten.

Foto: Mediacentrum Defensie

Diverse voorlichtingsbijeenkomsten en een webinar staan de komende tijd gepland. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle defensiemedewerkers, terwijl het webinar zich daarnaast ook richt op de UGM’ers, FLO’ers, slapers en gepensioneerden. Kortom, je hebt volop de kans om zeer weloverwogen via onze online enquête jouw oordeel te geven over het behaalde onderhandelaarsresultaat!

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

(Je hoeft je hiervoor van tevoren niet aan te melden!)


Datum: Woensdag 22 mei 2024
Locatie: Zaal Hollandse veld, Johannes Postkazerne, Havelte
Tijd: 10:00 - 12:00 uur

Datum: Donderdag 23 mei 2024
Locatie: Witte Raaf, Complex Nieuwe Haven, Den Helder
Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Datum: Maandag 27 mei 2024
Locatie: Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot
Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Datum: Woensdag 29 mei 2024
Locatie: Kromhoutkazerne, Utrecht
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Datum: Woensdag 29 mei 2024
Locatie: Oranjekazerne, Schaarsbergen
Tijd: 13.00 - 16.00 uur

WEBINAR

Datum: Donderdag 23 mei 2024
Tijd: 09.00 – 11.00 uur
Teamslink: volgt binnenkort

Van bovengenoemd webinar worden opnamen gemaakt, die je te zijner tijd kunt bekijken en beluisteren. De link naar deze opnamen vind je kort na dit webinar op onze website en in onze ledenapp.

Van achterbanraadpleging tot pensioenregeling

Vanaf dinsdag 28 mei om 9.00 uur kun jij als AFMP-lid jouw mening geven over het transitieplan waarin de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Via een aan jouw lidnummer gekoppelde maling ontvang je die dag een link naar onze online enquête, waarin je een aantal vragen krijgt voorgelegd. Je hebt tot maandag 3 juni om 12.00 uur de tijd om deze in te vullen! Het invullen hiervan duurt slechts enkele minuten.

Kaderleden
In het kader van onze achterbanraadpleging leggen onze kaderleden hun oor te luisteren op de werkvloer om te vernemen hoe ieders oordeel luidt over het transitieplan. Via deze link vind je het volledige transitieplan. De uitslag van de enquête nemen we mee in ons besluit of we definitief instemmen met de nieuwe (militaire) pensioenregeling die in elk geval op 1 januari 2027 moet ingaan. Bij het vaststellen van deze uitkomst houden we rekening met de uiteenlopende belangen van de actieve en gepensioneerde ABP-deelnemers. Het besluit voor onze sector nemen wij op 5 juni aanstaande. Ons standpunt over de ABP-brede pensioenregeling brengen wij over aan het bestuur van onze centrale, de ACOP.  Die zal het besluit van de meerderheid van de bij de ACOP aangesloten bonden over dit deel van de pensioenregeling kenbaar maken aan de Pensioenkamer. Datzelfde doen wij zelf in het SOD voor de sector Defensie als het gaat om het militaire deel van de pensioenregeling.

Implementatie
Het streven van sociale partners is om vóór komende zomer een nieuwe (militaire) pensioenregeling op tafel te hebben liggen. Daarna start het pensioenfonds ABP met de implementatie hiervan.

Achterbanraadpleging ABP-brede pensioenregeling
Onlangs is de achterbanraadpleging van start gegaan over de ABP-brede pensioenregeling voor overheid en onderwijs. In de Pensioenkamer werd overeenstemming bereikt over deze basisregeling, die ook zal gaan gelden voor burgers bij Defensie en met wat aanvullingen ook voor militairen. Ben je AFMP-lid en burgermedewerker, maar heb je geen militaire historie?  Dan kun je via deze stemlink jouw stem uitbrengen over de ABP-brede pensioenregeling! Dit kan nog tot en met 30 mei aanstaande. Heb je als burgermedewerker wél een militair werkverleden en hierdoor pensioen opgebouwd? Vul dan onze vanaf 28 mei startende eigen enquête over het transitieplan in! Hier tref je in elk geval het complete hoofdlijnenresultaat van de Pensioenkamer rond de ABP-brede pensioenregeling aan.

Belangrijke links
Op 27 februari 2024 informeerden we je in dit artikel over de overeenstemming die Defensie en de bonden bereikten rond de hoofdlijnen van de nieuwe militaire pensioenregeling.

Via deze link vind je het volledige resultaat op hoofdlijnen.

Hier is het volledige transitieplan waarover Defensie en de bonden op 7 mei een onderhandelaarsresultaat bereikten.

Wil je meer weten over het nieuwe pensioencontract (NPC)? Klik dan op deze link.