Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

WEG met de RVU-boete! (Oproep aan de bewindslieden)

Minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser gaan bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst tegen de RVU-boete die Defensie jaarlijks krijgt opgelegd. Dat is mooi, en dat werd ook hoog tijd. Wij hebben hier immers al vaker op gehamerd en er zelfs een open brief over gestuurd naar voormalig minister Hennis. Die vertikte er iets aan te doen, fijn dat de huidige bewindslieden wél actie gaan ondernemen.

Maar met dat in bezwaar gaan bij de Belastingdienst zijn we er natuurlijk nog niet. Want als de Belastingdienst dat bezwaar afwijst, wat gebeurt er dan? Ik heb wel een voorstel voor de beide dames. U gaat dan wat mij betreft in beroep en daarna zo nodig in Hoger Beroep, u gaat ‘tot het gaatje’. Waarom? Het gaat ons om het principe én om de centen.

Het principe
De RVU-boete is wat ons betreft vanaf de start in 2005 volstrekt onterecht opgelegd. Toenmalig minister van Defensie Henk Kamp had bij de bespreking van die wet in het kabinet al ‘in verzet moeten gaan’. Militairen hebben immers een bijzondere positie (die wettelijk is geregeld) én een wettelijk geregeld leeftijdsontslag. Zij kunnen niet kiezen wanneer zij stoppen met werken. Om die reden hadden militairen uitgezonderd moeten worden van de RVU. Dat is helaas niet gebeurd.

Maar er komt een nieuwe kans beste dames. Na het mislukken van de pensioenonderhandelingen met de vakcentrales komt minister Koolmees nog deze maand met een brief aan de Tweede Kamer. Ik durf te wedden dat daar op zijn minst in staat dat de RVU- boete het eerste jaar wordt afgeschaft en het tweede jaar wordt gehalveerd. Dat bod deed hij ook al aan de vakcentrales en ik neem aan dat de Tweede Kamer geen genoegen neemt met minder. Liefst méér zou ik zeggen, schaf de hele RVU-boete af!

Aangezien de wet op enig moment moet worden aangepast, biedt dit de bewindslieden ook de kans nu wél een terechte uitzondering voor militairen ‘voor elkaar te boksen’. Gaat u dat in het kabinet regelen dames?!

Het geld
De RVU-boete kostte Defensie de afgelopen jaren maar liefst 175 miljoen euro per jaar. Jarenlang heeft de Belastingdienst mijns inziens onterecht een forse smak geld gehad. Geld dat vanaf het begin uit de begroting van Defensie moest komen. Dat deed pijn, óók aan de personele kant. Dus dames, alsjeblieft niet alleen voor het principe gaan, maar óók voor de poen. Want al die miljoenen kunnen we héél goed gebruiken; voor een betere cao, een goed pensioen en een mooi loongebouw bijvoorbeeld, zodat Defensie weer concurrerende arbeidsvoorwaarden krijgt en er minder mensen weglopen. Gaat u dat geld s.v.p. ook even regelen in het kabinet!

Samen strijden
Dus zet ’m op dames, ik sta in deze aan jullie zijde en strijd graag mee! Wij strijden overigens niet alleen voor de afschaffing van de RVU- boete, óók voor een goed pensioen voor iedereen én de indexatie van de pensioenen. Door het niet indexeren van de pensioenen is al veel te veel koopkracht verloren. Dat merken de oud-medewerkers van Defensie helaas dagelijks in hun portemonnee. En de werkenden merken dat als ze in de toekomst pensioen ontvangen. Daarom reken ik ook op dat front op uw steun in het kabinet: het personeel op 1 moet ook hier doorklinken!

Meer over:
Pensioen