Ton van den Berg Voorzitter

Wereld van verschil

Twee weken kunnen een flink verschil maken. Terwijl twee weken geleden de ‘summer of love’ was begonnen, is nu alles piepend tot stilstand gekomen. Optimisme en hoop zijn ingewisseld voor pessimisme en onzekerheid. Iedereen die zijn of haar vakantieplannen al had gemaakt, surft nu nagelbijtend naar de belangrijkste nieuwswebsites om te lezen wat de actuele coronamaatregelen zijn in het land van bestemming.

Inmiddels hebben onze demissionaire premier en minister van Volksgezondheid hun excuses gemaakt voor de warrige persconferentie waarin de maatregelen zijn ingetrokken. Dat vond ik vreemd, omdat beide heren tijdens de persconferentie zelf nog plechtig verklaarden dat het nog veel te vroeg is voor een evaluatie van het coronabeleid. Een weekend en een tweet van Gommers later volgden alsnog hun excuses.

Waar ik nog nooit iemand excuses voor heb horen maken, is de deplorabele staat van onze Defensie. Niemand in de politiek neemt verantwoordelijkheid voor vele jaren van bezuinigingen en voor de forse problemen bij Defensie. Ook de belofte om in 2024 2 procent van het BBP aan Defensie uit te geven, is ver uit zicht. We bungelen op alle lijstjes van de NAVO diep rechts onderin, zowel wat betreft defensie-uitgaven als onze bijdrages aan het bondgenootschap. Het is dat je niet kunt degraderen uit de NAVO…

Waar je ziet dat een tweet van Gommers de politiek tot excuses kan bewegen, worden signalen van de NAVO, internationale en nationale adviesorganen en denktanks, de Algemene Rekenkamer en de vakbonden over de staat van Defensie nauwelijks gehoord. De Algemene Rekenkamer concludeert al vijf jaren op rij dat er een grote disbalans is tussen budget en doelstellingen, dat Defensie onvoldoende kan bijdragen aan nationale en internationale operaties en dat zij niet in staat is om ons eigen grondgebied te verdedigen. Spijkerharde conclusies, maar het blijft stil in Den Haag.

Het waarborgen van de veiligheid en vrijheid van Nederland en een steentje bijdragen aan een betere wereld zijn kerntaken van de overheid. Nu zij volgens de Algemene Rekenkamer hierin niet kan voorzien, moet de overheid deze situatie verbeteren. Dat is Nederland aan haar burgers, haar bondgenoten en vooral aan haar defensiemedewerkers verplicht. De burgermedewerkers en militairen van Defensie zetten zich namelijk, ondanks beperkte middelen en een gebrek aan politieke steun, elke dag in voor een veilig Nederland en een veilige wereld.

De AFMP blijft zich ondertussen volop inspannen voor jullie belangen en voor een sterke defensieorganisatie. Daarbij kunnen wij uiteraard niet zonder de hulp en het draagvlak van onze leden. Heb je nog collega’s die niet zijn aangesloten bij onze mooie vakbond? Praat dan met die collega’s en overtuig ze van de meerwaarde van onze vereniging. Samen staan we namelijk sterker!

Deze blog is ook gepubliceerd in de afgelopen vrijdag verschenen Nieuwsbrief Werkenden van de AFMP.