21 oktober 2021

Wil jij invloed uitoefenen op het beleid van pensioenfonds ABP?

Spreekt het jou aan om de komende jaren namens de leden van de AFMP en de MARVER invloed uit te oefenen op het beleid van pensioenfonds ABP? Stel je dan nu kandidaat voor het ABP-verantwoordingsorgaan! In april volgend jaar vinden de verkiezingen plaats voor dit orgaan.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Het verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke rol. Het adviseert het bestuur van ABP vooraf over het te voeren beleid. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan elk jaar achteraf of dit bestuur zijn werk goed heeft verricht. Als lid van dit orgaan geef je niet alleen adviezen over pensioenen, maar ook over de manier van communiceren en de beleggingsregels. Het verantwoordingsorgaan telt 48 leden, van wie 32 personen de deelnemers en de gepensioneerden vertegenwoordigen en 16 mensen de vertegenwoordiging vormen van de werkgevers.

Verkiezingen
In april 2022 worden de verkiezingen voor het ABP-verantwoordingsorgaan gehouden. Wil jij je namens de AFMP en de MARVER kandidaat stellen? Doe dit dan vóór 15 november aanstaande. De definitieve selectie van kandidaten vindt daarna plaats.

Wat verwachten wij van een kandidaat?

- je hebt affiniteit met en kennis van pensioenen;
- je behartigt met een grote betrokkenheid de belangen van ABP-deelnemers/gepensioneerden;
- je kent (een deel van) de achterban;
- je draagt graag het AFMP- en MARVER-beleid uit;
- je bent bereid om gemiddeld 10 uur per week en eens per 6 weken een dag extra tijd te steken in jouw werk voor het verantwoordingsorgaan.

Als lid van het verantwoordingsorgaan verdiep je je in onderwerpen op het gebied van het ABP-pensioenfonds. Je neemt actief deel aan de vergaderingen met het ABP-bestuur en levert een bijdrage aan de meningsvorming van jouw eigen delegatie. Wil je meer weten over het verantwoordingsorgaan en over jouw verantwoordelijkheden als lid hiervan? Neem dan contact op met Bert Weeren, de huidige vertegenwoordiger voor de AFMP en de MARVER. Bert is zowel telefonisch (06 53526070) als per mail bereikbaar.

Wat kun je van ons verwachten?
Het verantwoordingsorgaan oefent veel invloed uit op het beleid van ABP. Het is daarom erg belangrijk dat defensiemedewerkers goed vertegenwoordigd zijn, zodat hun (speciale) arbeidsvoorwaarden blijvende aandacht en erkenning krijgen in de pensioenvoorzieningen. Als je ons hebt laten weten dat je verkiesbaar bent, informeren wij je verder over de selectieprocedure, de kandidaatstelling en het verdere proces rond de verkiezingen. Als lid van het verantwoordingsorgaan kun je rekenen op een inwerkprogramma, een periodieke bijscholing en natuurlijk op veel support vanuit de AFMP en de MARVER.

Wil jij je kandidaat stellen?
Wil jij je kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan? Stuur dan vóór 15 november aanstaande een e-mail met je cv, waarin je (kort) uitlegt waarom je belangstelling hebt voor een plek in het verantwoordingsorgaan. Stuur deze naar dit e-mailadres als je AFMP-lid bent en naar dit e-mailadres als je lid bent van de MARVER. Kort na de ontvangst van jouw mail nemen we contact met je op en informeren we je over het vervolgtraject.

Meer over:
ABP
ABP-VO