Heeft de AFMP ingestemd met het vervallen van de ANW-compensatie?

Gezien de eisen van De Nederlandse Bank en de strakke fiscale regels zag de AFMP geen andere mogelijkheid dan in te stemmen met de herziening van de pensioenregeling. Samen met de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond hebben wij wel de voorwaarde gesteld dat er een financieel vangnet zou komen voor de gedupeerden van het wegvallen van de ANW-compensatie. Binnen de Pensioenkamer is inmiddels een ABP-coulanceregeling afgesproken. Voor (oud) defensiemedewerkers heeft de AFMP bij Defensie een toezegging afgedwongen dat er zo spoedig mogelijk een structurele oplossing voor dit risico komt. Zodra bekend is hoe deze oplossing er exact uit gaat zien, zullen we daar direct over berichten.

Meer over:
ANW