Wat gebeurt er totdat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd?

Tot die tijd blijft de eindloonregeling in stand. Wel zullen er in 2018 meerdere veranderingen en vereenvoudigingen worden toegepast als overgangsjaar. Klik hier voor het artikel over de veranderingen in 2018.
Deze wijzigingen staan los van het AVW-akkoord 2017-2018.

Meer over:
Pensioen