Wat houdt de coulanceregeling van het ABP precies in?

De onderhandelaars in de Pensioenkamer (werkgevers, bonden, ABP) hebben een coulanceregeling afgesproken om te voorkomen dat het wegvallen van de ANW-compensatie tot schrijnende situaties leidt. De regeling betreft de ABP-deelnemers die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullende kunnen verzekeren om het ANW-gat te dichten. Besloten is dat hun nabestaanden ook na het vervallen van de ANW-compensatie vanaf 1 mei 2018 recht houden op deze aanvullende uitkering volgens de oude pensioenregeling.

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en zich daardoor niet aanvullend kan verzekeren, raden wij aan direct telefonisch contact op te nemen met het ABP om een beoordelingsformulier voor de coulanceregeling aan te vragen. Na invullen en terugsturen van het beoordelingsformulier laat het ABP zo spoedig mogelijk weten of de partner alsnog in aanmerking kan komen voor ANW-compensatie.

Meer over:
ANW