1. Er wordt gesproken over een verruiming van de verlofregeling van 50 naar 100 dagen. Hebben wij zo’n regeling al?

Nee, Defensie kent zo’n regeling nog niet. Bij andere sectoren is deze regeling vaak gekoppeld aan het IKB (individueel keuzebudget) dat bij ons bekend staat als het cafetariamodel. Bij Defensie zijn nog niet alle mogelijkheden opgenomen in het cafetariamodel. Vooral omdat Defensie daar de (aanloop-)kosten niet voor kan opbrengen. Wel hebben wij bij defensie een aantal andere regelingen, waarmee medewerkers verlof kunnen sparen.