22. Als ik ga reizen met de leasefiets, verlies ik dan mijn tegemoetkoming WWV?

De voorwaarden waaronder de pilot moet gaan plaatsvinden, moeten nog nader worden uitgewerkt. Hoe dat er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Medewerkers die aan de pilot mee kunnen en willen doen, zullen zodra de voorwaarden voor deelname aan de pilot bekend zijn, daarover worden geïnformeerd.

Meer over:
Mobiliteit