AFMP - Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel Uw defensievakbond: een veilig gevoel

Werken in Frontex verband betekent maandenlang van huis zijn en bepaalde risico's lopen. Daar weet Omar Boulachioukh over mee te praten. De AFMP en de MARVER pleiten voor uitzendbescherming.

Alweer is Defensie en haar personeel –anders dan wordt voorgesteld - géén winnaar van deze Rijksbegroting. Er komt weliswaar 197 miljoen euro bij, maar dit zet – zeker op de korte termijn- géén zoden aan de dijk. Daarvoor zijn de chronische tekorten binnen Defensie inmiddels té groot.

Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. In deze gesprekken worden de afspraken die zijn gemaakt in het eerste deelakkoord verder uitgewerkt.