12 december 2023

Avw-akkoord 2024 is een feit

Sinds 12 december is het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 voor defensiepersoneel een feit. Dit betekent onder meer een loonsverhoging van 7 procent en een eenmalige pensioengevende uitkering van 1500 euro bruto voor medewerkers die op 1 januari a.s. in dienst zijn. Tijdens het SOD in Den Haag zetten demissionair staatssecretaris van Defensie en vertegenwoordigers van de vakbonden hun handtekening onder het akkoord, dat een looptijd heeft van 1 januari t/m 31 december 2024. Naast de genoemde loonsverhoging en uitkering omvat het diverse andere avw-maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere kilometervergoedingen voor binnenlandse dienstreizen en woon-werkverkeer.

Demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie is verheugd dat de missie is geslaagd om nog vóór het verstrijken van het lopende avw-akkoord 2021-2023 tot een nieuw akkoord te komen. “Met het akkoord is een belangrijke stap gezet naar erkenning en waardering voor het belangrijke werk van zowel burgermedewerkers als militairen bij Defensie.”

Nodige kritiek
Tijdens het SOD maakten wij namens onze centrale ACOP aan de staatssecretaris bekend dat jullie massaal instemden met het omzetten van het op 3 november bereikte resultaat in een akkoord, maar ook de nodige kritiek hadden. Omdat de leden van de andere centrales eveneens in groten getale ja zeiden, konden de staatssecretaris en de vertegenwoordigers van de defensiebonden hieronder uiteindelijk hun handtekeningen zetten. 

Achterbanraadpleging

In het kader van onze achterbanraadpleging legden onze kaderleden de afgelopen weken hun oor te luisteren om te horen wat jullie mening is over de avw-afspraken voor 2024. Aanvullend op hun bevindingen startte op 29 november onze online enquête over het avw-resultaat 2024. Jullie hadden tot en met 6 december de tijd om deze in te vullen. Tenminste 15% van jullie deed dit. Daardoor bood deze, samen met de raadpleging door onze kaderleden, voldoende beeld om de staatssecretaris in het SOD te kunnen laten weten hoe jullie tegen het resultaat aankijken.

Mooi percentage
Rond de 89% van de respondenten gaf aan dat het resultaat wat hen betreft mocht worden omgezet in een akkoord. Wij beschouwen dit als een mooi percentage, maar constateren dat dit gepaard gaat met de nodige kritiek. Zo leidden de verschillen in loonontwikkeling tussen het avw-resultaat 2024 voor het defensiepersoneel en de cao’s van andere sectoren bij menigeen tot opgetrokken wenkbrauwen. Veel leden wezen op het ogenschijnlijk betere avw-resultaat 2024 voor politiepersoneel, dat na ons resultaat werd overeengekomen. De avw-maatregelen voor burgerpersoneel worden beschouwd als een eerste stap in de goede richting, maar een groot aantal leden meent dat er nog veel meer moet gebeuren.
Het nodige onbegrip is er tenslotte over het feit dat diverse afspraken uit eerdere akkoorden en uit het lopende akkoord 2021-2023 nog steeds niet zijn uitgewerkt en ingevoerd. De TOD is het meest opvallende onderwerp waarop de kritiek zich richt. Maar ook het uitblijven van de uitwerking van een deel van de personele maatregelen uit hoofdstuk 2 van het bestaande akkoord is bij jullie niet onopgemerkt gebleven. Natuurlijk brachten we al deze kritiek tijdens het SOD over aan de staatssecretaris.  

Via deze link vind je het volledige arbeidsvoorwaardenakkoord 2024. Klik hier voor een overzichtelijke infographic hiervan.

Meer over:
AVW